CONDICIONS DE MATRICULA

Preu

El preu de la matrícula inclou els costos dels materials didàctics utilitzats en les activitats.

Condicions especials

El Campus es reserva el dret a suspendre l'activitat fins a quatre dies abans del seu inici si no s'aconsegueix el número mínim de participants necessari per a la seva realització, amb la obligació de reintegrar l'import total de les quantitats abonades.

L'import de la matrícula tan sols es retornarà en el cas que s'anul·li la realització de l'activitat o bé en el cas que el participant cancel·li la seva matrícula amb 10 dies d'antelació.

No es retornarà l'import de la matrícula quan el participant no pugui realitzar l'activitat per causes alienes al Campus (i no ho comuniqui en el periode de 10 dies d'antelació establert per a les cancel·lacions). En cap cas es retornarà l'import d'aquesta un cop s'hagi iniciat l'activitat.

El Campus tampoc es farà càrrec de les despeses extres (derivades dels costos afegits de transferncies bancàries, de desplaçament o d'allotjament) dels participants en el cas que l'activitat no s'acabi portant a terme.