CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte

27-06-18
L'enfocament restauratiu planteja la superació del binomi castigar-no fer res per a la gestió del conflicte. La superació del càstig implica desterrar models de dependència (dependència a un tercer, per exemple: un mestre, un educador, un àrbitre o un jutge) per cercar models autònoms on cadascú pugui donar resposta als propis conflictes i on s'inclou també a la comunitat en les seves dues vessants, com a part afectada i com a part responsable.

Des d'aquest punt de vista, l'enfocament té una vessant reactiva que concreta uns processos o pràctiques que volen promoure aquesta responsabilització autònoma, com els cercles restauratius o la mediació. Processos conduïts per mediadors/es i/o facilitadors/es però on la decisió sobre com donar resposta a les necessitats de cadascú recau en les persones implicades.

L'enfocament també inclou elements proactius per tal de generar entorns amables i participatius on tots i totes puguem desenvolupar al màxim les nostres potencialitats i créixer a nivell relacional i personal, de fet l'enfocament restauratiu promou la cultura de pau i ens repta a abandonar violències i microviolències instaurades com a manera de fer a nivell cultural.

És per això que podem dir que l'enfocament restauratiu no cerca només donar respostes als conflictes sinó que, alhora, promou l'adquisició de les competències necessàries per a la gestió positiva de les relacions utilitzant habilitats clau com l'escolta atenta, activa i empàtica, la comunicació no violenta, i la incorporació d'uns valors de base, especialment el respecte i la participació activa.

En un moment de revolució tecnològica i d'innovació en molts àmbits, i molt especialment en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure i recordar la necessària humanització de les institucions i de les relacions que es donen en el seu si. En l'àmbit educatiu, a més a més, totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

Totes aquestes eines poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us convidem al curs “L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte”, el qual se celebrarà a l’UPC de Vilanova i la Geltrú del 9 al 13 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.30 hores.

Es tracta d’un curs gratuït (places limitades) que té com a objectiu donar estratègies per a la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de pau tan necessària en la societat actual.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - Violència masclista, de la reproducció a l’extinció
Data inici: 30-09-2014 Data fi: 14-10-2014
Calendari: Dimarts i dijous, de 16 a 20 hores Hores totals del curs: 25
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Erick Pescador Albiach, sociòleg i sexòleg, expert en temes de gènere i noves masculinitats. President de Associació per a la creació de vincles d’equitat.
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
Rosa Català. Servei de Convivència i Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
• Erick Pescador Albiach, sociòleg i sexòleg, expert en temes de gènere i noves masculinitats. President de Associació per a la creació de vincles d’equitat.

• Santi Vidal Marsal, Jutge Magistrat Audiència provincial de Barcelona. Professor de Dret Penal i Criminologia UAB. Membre de jutges per la democràcia. Expert en violència familiar. Escriptor i col•laborador en diversos mitjans de comunicació.

• Núria Beitia Hernández, psicòloga (UB), magistra en Estudis de les Dones (Duoda-UB) i postgraduada en Mediació i Resolució de conflictes (U. Pompeu Fabra) i en el postgrau “La pràctica de la relació” (Duoda-UB). Co-directora del Màster en Estudis de la Diferència Sexual de Duoda, Centre de Recerca de Dones de la Universitat de Barcelona.

• Encarna Bodelón González, professora de Filosofia del Dret de la Facultat de Dret de la Universitat de Barcelona. Doctora en Dret, especialitzada en temes de drets de les dones. Co-directora de la Diplomatura de postgrau “Gènere i igualtat”, de la UAB, i del màster en polítiques públiques contra la desigualtat sexual, UAB-CIESAS, a la ciutat de Mèxic. Directora del grup de recerca de la UAB, Antígona, Grup de Recerca de Drets i societat en perspectiva de gènere. Forma part de la Junta de l’Associació de Dones Juristes.

• Letícia Sánchez Moy, treballadora social i Antropòloga. Màster interdisciplinari en estudis de dones, gènere i ciutadania. Amb experiència en l’atenció a dones víctimes de violència masclista i sòcia cooperativista de TAMAIA, viure sense violència, especialitzada en l’acompanyament terapèutic a dones víctimes de violència en atenció individual i grups de suport.

• Roger Brufau, Psicòleg, terapeuta familiar i coach personal. Supervisor d’equips psicosocials i consultor organitzacional. Docent màster coaching sistèmic Universitat Autònoma de Barcelona.

• Rosa Garriga, Terapeuta i coach sistèmica. Docent màster coaching sistèmic Universitat Autònoma de Barcelona. Supervisora d’equips psicosocials i consultora organitzacional.

• Betlem Cuesta Cremades, Filosofa, investigadora Seminari Filosofia i Gènere Universitat de Barcelona. Agent d’Igualtat. Màster en estudis de les dones DUODA Universitat de Barcelona.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Descripció i objectius

Formació per apropar-nos al coneixement dels aspectes que ens ajudin a comprendre les arrels, el funcionament, l’abast i les conseqüències de la violència masclista. Amb la intenció d’ aportar reflexions centrades en el desenvolupament d’estratègies tan personals com professionals i poder .fer front a aquestes conductes, enfortint les eines de treball integral i en xarxa per a la detecció, intervenció i reparació.

D’on partim:
• Substrat, evolució i format actual del patriarcat en el món mediterrani

Com ens organitzem:
• Des de la perspectiva de gènere
• Des de la mirada sistèmica
• Des del pensament de la diferència sexual
• Amb quines eines principals:
• L’aprenentatge afectiu relacional
• La construcció de la moral i l’ètica social
• Les estructures de prevenció atenció i reparació
• El marc institucional: àmbits de l’educació, la salut, la seguretat i el dret

Amb quines eines principals:
• L’aprenentatge afectiu relacional
• La construcció de la moral i l’ètica social
• Les estructures de prevenció atenció i reparació
• El marc institucional: àmbits de l’educació, la salut, la seguretat i el dret

Persones destinatàries

• Alumnat universitari que cerca crèdits de lliure elecció
• Estudiants de batxillerat que es vulguin preparar per alguna carrera universitària o conèixer les possibilitats que tenen, fent petits cursos introductoris als estudis universitaris
• Treballadors i treballadores en actiu que volen millorar la seva formació, actualitzar els seus coneixements
• Persones que busquen millorar els seus coneixements sense cap objectiu instrumental

Metodologia

El curs utilitzarà un ventall ampli de tècniques pedagògiques per optimitzar
l’aprenentatge de l’alumnat:
• Classe magistral
• Espai de diàleg entre participants
• Materials i documentació per a l’alumnat
• Lectura i comentari de textos
• Projecció de documentals i fragments de pel•lícules
• Participació en grups de diàleg
• Exercicis per a l’alumnat


El curs té una durada de 25 hores: 20 presencials, 5 on line amb tutories personalitzades.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.

El curs és reconegut pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A