CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
N’hem de saber més!

17-09-18
Aquesta setmana comencem el curs del CUM adreçat a la capacitació d’agents socials per a la Prevenció i abordatge de violències masclistes en l’espai públic, en especial de les violències en els espais d’oci.

Si bé en els darrers anys hi ha hagut un gran augment de la conscienciació per part de la societat en general i dels professionals del sector hi ha una falta important d’eines per a la identificació de les violències -molt normalitzades per raó de la seva quotidianitat-, així com de tècniques útils per al seu abordatge i tractament.

Les pràctiques de revictimització o de violència institucional aprofundeixen o creen noves ferides en la persona que ha patit violència masclista, en un moment molt vulnerable. És per això que és súmmament important que els professionals incorporin els nous sabers i s’apropin també a les noves formes de victimització.

De fet, el Conveni d’Istanbul que es troba incorporat en el nostre ordenament jurídic des de fa ja alguns anys obliga a totes les administracions públiques a treballar per la igualtat de gènere, així com facilitar tota la informació i formació als professionals d’intervenció per a dotar-los de les millors eines possibles.

Els professionals que treballem en violències masclistes ho fem des de la profunda vocació d’aconseguir una societat lliure de violències i, també, de salvar vides. És per això, que és important que tinguem en ment que mentre ens capacitem professionalment per a poder desenvolupar les nostres funcions, alhora sensibilitzem tota la societat.

Carla Vall, Advocada especialitzada en Violència Masclista, directora del curs.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
CIèNCIA I TECNOLOGIA - Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència (1a edició)
Data inici: 08-03-2017 Data fi: 22-03-2017
Calendari: Dies 8, 15 i 22 de març, de 10 a 14 h. Hores totals del curs: 12
Preu: 0 € Lloc:Neapolis
DIRECCIÓ:
Dr. Félix Ruiz Gorrindo. Doctor Enginyer Civil, Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Obres Públiques. Professor habitual de col•legis d’arquitectes tècnics (i enginyers d’edificació), arquitectes, enginyers civils, diputacions, etc. Tècnic de l’administració local des de fa 25 anys. Perit Judicial. Membre de l’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació de la UPC. Té important experiència en diagnosi i terapèutica d’edificis, així com en intervencions d’urgència. Ha realitzat més de 2.200 inspeccions d’edificis per diagnosticar-los, i més de 1.800 dictàmens sobre diagnosi i terapèutica d’edificis. Ha intervingut en nombrosos casos d’ensorrament d’edificis i de desallotjament d’edificis per raons de risc.
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Dr. Félix Ruiz Gorrindo.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Aquest curs té les places exhaurides. Us podeu inscriure a la segona edició del curs en el següent enllaç.

Presentació

Tal i com estableix la legislació vigent, els propietaris dels edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. I també tal i com estableix la legislació vigent, les administracions locals han de vetllar pel compliment d’aquest deure de conservació dels edificis. Això últim es tradueix a la pràctica en que les administracions locals han d’intervenir amb certa freqüència en matèria d’edificis privats en mal estat (quan els propietaris no compleixen amb el deure de conservació d’edificis), en ocasions inclús en casos d’urgència degut a molt greus lesions existents als edificis, que presenten risc per les persones.

Aquestes intervencions les realitzen tècnics municipals. Sovint són intervencions complexes, on no és fàcil prendre decisions, les quals a més impliquen importants responsabilitats pels tècnics municipals que intervenen. Com a criteri general es considera un error molt greu fer desallotjar un edifici per raons de risc, si realment no és necessari (ja que implica un greu trastorn pels usuaris de l’edifici). Ara bé, més greu és l’error encara si no es fa desallotjar un edifici per raons de risc si és necessari.

Per tal de prendre decisions encertades (ni insuficients ni desmesurades) en aquest àmbit, és imprescindible que el tècnic tingui els coneixements adequats que el permetin diagnosticar edificis de manera solvent. I també que tingui cert nivell de coneixements transversals relacionats amb les intervencions d’urgència a edificis en mal estat.

Aquest és l’objecte d’aquest curs, eminentment pràctic. Dotar als alumnes d’una sèrie de coneixements i criteris de raonament, que els facilitin intervenir amb solvència en matèria d’edificis privats en mal estat, en especial en casos d’urgència.

El curs està especialment adreçat a tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics (o enginyers d’edificació), enginyers civils, etc.). També pot ser d’utilitat per bombers (especialment amb formació tècnica) i per tècnics en general.

Objectius del curs.

Adquirir coneixements transversals respecte intervencions d’urgència a edificis en mal estat

Adquirir criteris de raonament per diagnosticar edificis i prendre decisions adequades, en especial en casos d’urgències.

Programa del curs.

• Legislació sobre el deure de conservació d’edificis
• Intervencions dels ajuntaments en matèria d’edificis privats en mal estat. Competències, obligacions i eines administratives

• L’ordre d’execució. Objecte i tramitació

• La ITE. Intervencions dels ajuntaments en casos de risc per les persones

• Protocol de desallotjament d’edifici degut a risc d’ensorrament

• Criteris generals de diagnosi. Orientat a intervencions d’urgència

• Diagnosi d’estructures de fusta. Orientat a intervencions d’urgència

• Diagnosi de parets de tàpia. Orientat a intervencions d’urgència

• Diagnosi d’estructures de formigó armat. Orientat a intervencions d’urgència

• Anàlisi de casos reals d’urgències respecte a edificis amb lesions greus
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.

Aquest curs NO és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives.

El curs NO és suceptible de ser reconegut pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A