CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Com crear una ciutat intel·ligent?

28-08-17
Ciutat intel·ligent (smart city) és un concepte estratègic que s'aplica a una manera d'entendre la ciutat que connecta les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb el benestar, la sostenibilitat i la competitivitat.

A Vilanova i la Geltrú, el pla estratègic té la finalitat de promoure el sector marítim, la pesca i la ciència nàutica en una regió costanera amb l'ús adequat i el bon govern de les eines tecnològiques disponibles a la comunitat, l'atracció de talent i valor a la regió.

La idea principal és observar el sector marítim en el seu conjunt i obtenir diferents sinergies per a un bon desenvolupament social i econòmic. Una ciutat marítima intel·ligent per fer créixer l'economia blava.

Es parteix d'un objectiu inicial de com podem millorar tenint en compte la pesca sostenible i la cultura social local. Ens preguntem què pot portar a la comunitat científica i la tecnologia actual a la comunitat de pescadors, específicament a la confraria de pescadors. Quines relacions es poden crear entre els agents socials, tècnics i científics de les diferents comunitats (gent de mar, els científics, tecnòlegs) per aconseguir una economia sostenible i aconseguir el bé comú? Com podem comercialitzar el peix i marisc fresc, tenint en compte els principis de l'eficiència energètica i l'aplicació de sistemes d'intel·ligència artificial al mercat, i com podem assegurar la transferència de tecnologia de la investigació?

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem el curs "Creació d'un Market Place per a una smart maritime city" el qual se celebrarà del 25 al 29 de setembre de 2017 a l'UPC de Vilanova i la Geltrú.

L'objectiu és que l’alumne adquireixi els coneixements bàsics i metodològics de planificació urbanística, els usus dels equipaments de la ciutat i els estudis demogràfics amb les eines disponibles necessàries per dissenyar una Smart Maritime City.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
CIèNCIA I TECNOLOGIA - Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència (2a edició)
Data inici: 17-05-2017 Data fi: 31-05-2017
Calendari: Dies 17, 24 i 31 de maig de 2017, de 10 a 14 h. Hores totals del curs: 12
Preu: 0 € Lloc:Neapolis
DIRECCIÓ:
Dr. Félix Ruiz Gorrindo. Doctor Enginyer Civil, Arquitecte Tècnic, Enginyer d’Obres Públiques. Professor habitual de col•legis d’arquitectes tècnics (i enginyers d’edificació), arquitectes, enginyers civils, diputacions, etc. Tècnic de l’administració local des de fa 25 anys. Perit Judicial. Membre de l’Institut d’Estadística i Matemàtica Aplicada a l’Edificació de la UPC. Té important experiència en diagnosi i terapèutica d’edificis, així com en intervencions d’urgència. Ha realitzat més de 2.200 inspeccions d’edificis per diagnosticar-los, i més de 1.800 dictàmens sobre diagnosi i terapèutica d’edificis. Ha intervingut en nombrosos casos d’ensorrament d’edificis i de desallotjament d’edificis per raons de risc.
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Dr. Félix Ruiz Gorrindo.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Presentació

Tal i com estableix la legislació vigent, els propietaris dels edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. I també tal i com estableix la legislació vigent, les administracions locals han de vetllar pel compliment d’aquest deure de conservació dels edificis. Això últim es tradueix a la pràctica en que les administracions locals han d’intervenir amb certa freqüència en matèria d’edificis privats en mal estat (quan els propietaris no compleixen amb el deure de conservació d’edificis), en ocasions inclús en casos d’urgència degut a molt greus lesions existents als edificis, que presenten risc per les persones.

Aquestes intervencions les realitzen tècnics municipals. Sovint són intervencions complexes, on no és fàcil prendre decisions, les quals a més impliquen importants responsabilitats pels tècnics municipals que intervenen. Com a criteri general es considera un error molt greu fer desallotjar un edifici per raons de risc, si realment no és necessari (ja que implica un greu trastorn pels usuaris de l’edifici). Ara bé, més greu és l’error encara si no es fa desallotjar un edifici per raons de risc si és necessari.

Per tal de prendre decisions encertades (ni insuficients ni desmesurades) en aquest àmbit, és imprescindible que el tècnic tingui els coneixements adequats que el permetin diagnosticar edificis de manera solvent. I també que tingui cert nivell de coneixements transversals relacionats amb les intervencions d’urgència a edificis en mal estat.

Aquest és l’objecte d’aquest curs, eminentment pràctic. Dotar als alumnes d’una sèrie de coneixements i criteris de raonament, que els facilitin intervenir amb solvència en matèria d’edificis privats en mal estat, en especial en casos d’urgència.

El curs està especialment adreçat a tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics (o enginyers d’edificació), enginyers civils, etc.). També pot ser d’utilitat per bombers (especialment amb formació tècnica) i per tècnics en general.

Objectius del curs.

Adquirir coneixements transversals respecte intervencions d’urgència a edificis en mal estat

Adquirir criteris de raonament per diagnosticar edificis i prendre decisions adequades, en especial en casos d’urgències.

Programa del curs.

• Legislació sobre el deure de conservació d’edificis
• Intervencions dels ajuntaments en matèria d’edificis privats en mal estat. Competències, obligacions i eines administratives

• L’ordre d’execució. Objecte i tramitació

• La ITE. Intervencions dels ajuntaments en casos de risc per les persones

• Protocol de desallotjament d’edifici degut a risc d’ensorrament

• Criteris generals de diagnosi. Orientat a intervencions d’urgència

• Diagnosi d’estructures de fusta. Orientat a intervencions d’urgència

• Diagnosi de parets de tàpia. Orientat a intervencions d’urgència

• Diagnosi d’estructures de formigó armat. Orientat a intervencions d’urgència

• Anàlisi de casos reals d’urgències respecte a edificis amb lesions greus
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.

Aquest curs NO és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives.

El curs NO és suceptible de ser reconegut pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A