CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència

07-02-17
En certes ocasions podem veure notícies als mitjans de comunicació sobre ensorraments d’edificis, així com sobre desallotjament d’edificis per raons de risc. Moltes de les lesions greus existents a edificis es podrien evitar fent manteniment preventiu i inspeccions periòdiques dels edificis per part de tècnics privats, com arquitectes tècnics, enginyers d’edificació o arquitectes.

Per altre banda, està demostrat que fer manteniment preventiu i inspeccions periòdiques és més econòmic que fer manteniment correctiu. Malauradament, aquest manteniment preventiu i inspeccions periòdiques en bastants casos no es realitza.

Tal i com estableix la legislació vigent, els propietaris dels edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. I també tal i com estableix la legislació vigent, les administracions locals han de vetllar pel compliment d’aquest deure de conservació dels edificis.

Això últim es tradueix a la pràctica en que les administracions locals han d’intervenir amb certa freqüència en matèria d’edificis privats en mal estat (quan els propietaris no compleixen amb el deure de conservació d’edificis), en ocasions inclús en casos d’urgència degut a molt greus lesions existents als edificis, que presenten risc per les persones.

Aquestes intervencions les realitzen tècnics municipals. Sovint són intervencions complexes, on no és fàcil prendre decisions, les quals a més impliquen importants responsabilitats. Com a criteri general es considera un error molt greu fer desallotjar un edifici per raons de risc, si realment no és necessari ja que implica un greu trastorn pels usuaris de l’edifici. Ara bé, més greu és l’error encara si no es fa desallotjar un edifici per raons de risc si és necessari.

Per tal de prendre decisions encertades en aquest àmbit és imprescindible que el tècnic tingui els coneixements adequats que el permetin diagnosticar edificis de manera solvent. I també que tingui cert nivell de coneixements transversals relacionats amb les intervencions d’urgència a edificis en mal estat.

En aquest context, el Campus Universitari de la Mediterrània proposa el curs gratuït sobre “Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència”. La formació, de caràcter eminentment pràctic, tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de març, de 10 a 14 hores, a l’edifici de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.

Sota la direcció de Fèlix Ruiz Gorrindo, el curs pretén dotar als alumnes d’una sèrie de coneixements i criteris de raonament, que els facilitin intervenir amb solvència en matèria d’edificis privats en mal estat, en especial en casos d’urgència.

El curs està especialment adreçat a tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, enginyers civils, etc.). També pot ser d’utilitat per bombers (especialment amb formació tècnica) i per tècnics en general.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
CIèNCIA I TECNOLOGIA - Introducció a la Ciència Forense
Data inici: 02-10-2017 Data fi: 10-10-2017
Calendari: dies 2, 3, 5, 9 i 10 d’octubre, de 16 a 20.30 hores

Preus amd descomptes:
- 100 euros persones empadronades a Vilanova i la Geltrú.
- 140 euros estudiants de la UPC.
- 140 euros treballadors de l’IEMED, la UPC i l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
- 180 euros persones que pertanyin a la comunitat educativa de Vilanova i la Geltrú.

Hores totals del curs: 20
Preu: 200 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
INSCRIURE'S AL CURS
DIRECCIÓ:
Fernando Garcia Colina, es doctor en Química per la Universitat de Barcelona. Des del 1998, és professor i conferenciant de Ciència Forense, Enginyeria Forense i Enginyeria Química a múltiples universitats. Ha publicat més de 50 articles i comunicacions de caràcter tècnic o científic en aquestes disciplines. És membre de la Chartered Society of Forensic Sciences (Reino Unido), la American Society of Trace Evidence Examiners (Estados Unidos), l’American Institute of Chemical Engineers (Estats Units) i de l’Institute of Chemical Engineers (Regne Unit).
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Fernando Garcia Colina, es doctor en Química per la Universitat de Barcelona. Des del 1998, és professor i conferenciant de Ciència Forense, Enginyeria Forense i Enginyeria Química a múltiples universitats. Ha publicat més de 50 articles i comunicacions de caràcter tècnic o científic en aquestes disciplines. És membre de la Chartered Society of Forensic Sciences (Reino Unido), la American Society of Trace Evidence Examiners (Estados Unidos), l’American Institute of Chemical Engineers (Estats Units) i de l’Institute of Chemical Engineers (Regne Unit).

Carlos Javier Gil García, és doctor en Química per la Universitat de Barcelona. És professor i conferenciant de Ciència Forense, especialista en Criminalística i Documentoscopia, i perit judicial.

Ambdós són socis fundadors de BCN Forensics.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Descripció del curs.
La Ciència Forense aplica els coneixements científics i tècnics al context legal. El forense ha de trobar una explicació a les causes d’un accident o un delicte i presentar les seves conclusions en forma de dictamen escrit o testimoni expert davant un tribunal. El seu paper és l’auxili a la Justícia quan el cas ho requereix, sigui aquest civil, penal, laboral, etc. L’activitat forense s’ha fet cada cop més popular com a conseqüència de l’augment de la complexitat de la societat actual, que cada cop demana més responsabilitats i explicacions.

Objectius del curs.
Aquest curs té per objectiu presentar els conceptes bàsics de la Ciència Forense i discutir una sèrie de casos de Ciència Forense, a través dels quals es mostraran els principals mètodes de resolució així com dades bàsiques sobre l’actuació jurídica en aquesta mena de casos.

Programa del curs.
1. Conceptes bàsics 2. Breu resum històric 3. L’escena del crim 4. Incendis i explosions 5. Fallada de materials 6. Medi ambient i delicte ecològic. 7. Balística 8. Documentoscopia 9. Lofoscopia. Altres empremtes 10. Anàlisi químic. Pólvora, explosius, drogues, alcohol, paper, fibres, vidre, sols, etc. 11. Anàlisi d’ADN. Anàlisi de fluids corporals. 12. Anàlisi de restes humanes (ossos, dents, pell, cabells, ungles) 13. Antropologia Forense. Entomologia Forense. Microbiologia Forense 14. Toxicologia 15. El científic com a testimoni expert davant dels tribunals 16. Els estudis i la professió de forense 17. Estudi de casos 18. Col•loqui.

Tipus d’avaluació del curs.
Examen tipus test

Adreçat a:
Adreçat a estudiants i llicenciats en Ciències (Biologia, Geologia, Física, Química), Enginyeria, Farmàcia, Medicina, Veterinària, Medi Ambient, Dret i altres disciplines afins. Persones amb interès pel coneixement de la Ciència Forense que posseeixin una formació bàsica de Ciències.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
El fet d’inscriure’s a un curs, no dóna dret a reserva de plaça fins que no s’ha pagat la matrícula, per tant recomanem fer les dues coses, inscripció i pagament en el mateix moment.

Aquest curs és susceptible d'obtenir reconeixement acadèmic (LRU i, en alguns casos, ECTS) a les universitats de la Xarxa Vives. Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals de la vostra universitat.

El curs és suceptible de ser reconegut pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat. Us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals del Departament d'Ensenyament.

Segons la nova normativa que aplica el Banc de Sabadell sobre comissions, us informem que els ingressos que es facin en efectiu al compte bancari de l’IMET, per tal de formalitzar la matrícula al curs, tindran una comissió fixa de 2 euros que us cobrarà l’entitat en el moment de fer l’ingrés.
[pujar pàgina]
ENLLAÇ:
http://www.bcnforensics.com
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A