CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Tancat pe vacances

03-08-18
Del 6 al 24 d'agost de 2018 (ambdós inclosos) el centre romandrà tancat per vacances. Per a qualsevol qüestió, preguem que us poseu en contacte amb nosaltres a partir d'aquestes dates. Disculpeu les molèsties.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - Convivència i gestió positiva del conflicte a l'àmbit educatiu
Data inici: 03-07-2017 Data fi: 07-07-2017
Calendari: Del 3 al 7 de juliol de 9.30 a 13.30 h Hores totals del curs: 20 hores presencials + 5 hores no presencials
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Maria Carme Boqué i Torremorell.
Diplomada en Magisteri, especialitat en Educació Infantil i en Llengües estrangeres, i llicenciada en Filosofia – Ciències de l’Educació per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Postgraduada en Mediació i Resolució de Conflictes i doctorada en Pedagogia per la Universitat Ramon Llull (URL). Actualment és professora als estudis de Grau i Màsters i responsable de títols propis i formació continuada de la FPCEE Blanquerna (URL). Autora de diversos llibres i articles sobre convivència escolar, prevenció de la violència, competències socials, ciutadania, drets dels infants i cultura de pau.
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
Ruth Abizanda Fernàndez
Coordinadora de l’àmbit de Diversitat i Convivència del Servei de Convivència i Equitat de l’Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Maria Carme Boqué i Torremorell.

Mònica Albertí i Cortés.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UAB). Postgraduada en Mediació, Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària i Doctorada en Educació per la FPCEE Blanquerna (URL). Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, formadora i assessora en gestió positiva de la convivència en l’àmbit escolar. Col·laboradora en diversos projectes competitius de recerca.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
DESCRIPCIÓ DEL CURS

El moment actual on el món educatiu busca reinventar-se, és un moment clau per qüestionar-se com tot allò que implementem o modifiquem inclou estratègies per a l'afavoriment del creixement personal i relacional dels infants i joves (amb ell/a mateix/a, amb els altres i l'entorn). El curs identifica elements clau per poder generar espais amables on cadascú (nois i noies, professionals, famílies...) se senti còmode i implicat en el projecte educatiu personal i de centre (escola, esplai, entitat esportiva...).

Però sobretot dóna eines pràctiques per a la gestió de la convivència a les escoles que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre).

OBJECTIUS DEL CURS

•Introduir estratègies preventives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte en els entorns educatius.

•Conèixer què és i com s'introdueix la mediació en l’àmbit educatiu, especialment als centres escolars.

•Identificar les claus del model restauratiu com a estratègia proactiva i alhora reactiva per a la superació del binomi punició-no fer res. Introduir la mediació i els cercles restauratius.

•Desenvolupar competències de gestió positiva de les relacions i el conflicte.

•Vincular les estratègies, competències i pràctiques treballades amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.

PROGRAMA DEL CURS

1.La convivència positiva a l'àmbit educatiu. Creació de grup i elaboració democràtica de les normes d’aquest. Programes integrals i cultura de pau.

2.Del paradigma punitiu al paradigma restauratiu. Valors i principis restauratius. Estratègies proactives.

3.Competències clau per a la gestió positiva de les relacions i el conflicte.

4.La mediació i els cercles restauratius (1)

5.La mediació i els cercles restauratius (2). Assetjament entre iguals. Prevenció, detecció, intervenció.

AVALUACIÓ DEL CURS

El curs s'avaluarà mitjançant l'assistència i participació a les sessions i amb una activitat individual per aquelles persones que vulguin obtenir el certificat d’aprofitament.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Es tracta d’un curs gratuït.

Aquest curs és susceptible d'obtenir el reconeixement acadèmic del Departament d’Ensenyament i de les institucions educatives que així ho considerin.

Per saber si la vostra Universitat us reconeixerà el curs i amb quants crèdits, us recomanem que prèviament a matricular-vos ho confirmeu als punts d'informació habituals.

ENLLAÇOS D'INTERÈS

Albertí, M. i Boqué, M.C. (2015). Hacia una pedagogía restaurativa: superación del modelo punitivo en el ámbito escolar. Revista de Mediación 8(1), 36-49.
https://revistademediacion.com/articulos/15_05/

Albertí, M. (2016). El enfoque restaurativo para la gestión del conflicto y las relaciones en la escuela del S. XXI. Educaweb. Monogràfico Convivencia.
http://www.educaweb.com/noticia/2016/05/11/gestion-relaciones-conflicto-escuela-9384/

CONVIVES. Portal de Convivencia en la Escuela, associació que treballa per la convivència positiva a l'escola i edita una revista electrònica gratuïta que tracta diferents temes de manera monogràfica, conté articles de fons i exemples de bones pràctiques.
http://convivesenlaescuela.blogspot.com.es

Boqué, M.C. (2005). Tiempo de Mediación. Sevilla: Junta de Andalucía. Materials per treballar la mediació escolar.
http://agrega.juntadeandalucia.es/repositorio/11102013/dc/es-an_2013101112_9132009/guia/elementos/g_mediacion/1169550913758_.tmediac.cuaderno_trabajo.pdf

Boqué, M. C. (2009). Construir la Paz, transformar los conflictos en oportunidades. Valencia: CAM.
https://convivencia.files.wordpress.com/2010/06/construir_la_paz.pdf

Boqué, M.C. (). Mediación, arbitraje y demás vias de gestión de conflictos en Contextos educativos.
https://avances.adide.org/index.php/ase/article/view/192

Boqué, M.C. (coord.), Albertí, M., Carulla, A. i Sanahuja, D. (2006). Prevenció dels maltractaments entre companys a l’escola. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis (Universitat Ramon Llull).
http://www.prevencio.cat/?fi=142&lang=ca

Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l'aula. Eines per a l'acció tutorial (1 I 2). Educació per a per a la convivència. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis
http://www.prevencio.cat/?fi=142&lang=ca

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya.(2003). La convivència en els centres docents d’ensenyament secundari. Programa i propostes pedagògiques. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/convivencia-centres-ensenyament-secundari/la_convivencia_centres_educatius_densenyament_secundari.pdf

Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (2007). La convivència en els centres d'educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.
http://ensenyament.gencat.cat/web/.content/home/departament/publicacions/monografies/convivencia-centres-infantil-primaria/la_convivencia_centres_deducacio_infantil_primaria.pdf

Protocol de prevenció, detecció i intervenció enfront l'assetjament entre iguals.
http://xtec.gencat.cat/ca/centres/projeducatiu/convivencia/recursos/resconflictes/assetjament_iguals/

RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
http://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&mode=single&documentId=781530&language=ca_ES
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A