CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte

27-06-18
L'enfocament restauratiu planteja la superació del binomi castigar-no fer res per a la gestió del conflicte. La superació del càstig implica desterrar models de dependència (dependència a un tercer, per exemple: un mestre, un educador, un àrbitre o un jutge) per cercar models autònoms on cadascú pugui donar resposta als propis conflictes i on s'inclou també a la comunitat en les seves dues vessants, com a part afectada i com a part responsable.

Des d'aquest punt de vista, l'enfocament té una vessant reactiva que concreta uns processos o pràctiques que volen promoure aquesta responsabilització autònoma, com els cercles restauratius o la mediació. Processos conduïts per mediadors/es i/o facilitadors/es però on la decisió sobre com donar resposta a les necessitats de cadascú recau en les persones implicades.

L'enfocament també inclou elements proactius per tal de generar entorns amables i participatius on tots i totes puguem desenvolupar al màxim les nostres potencialitats i créixer a nivell relacional i personal, de fet l'enfocament restauratiu promou la cultura de pau i ens repta a abandonar violències i microviolències instaurades com a manera de fer a nivell cultural.

És per això que podem dir que l'enfocament restauratiu no cerca només donar respostes als conflictes sinó que, alhora, promou l'adquisició de les competències necessàries per a la gestió positiva de les relacions utilitzant habilitats clau com l'escolta atenta, activa i empàtica, la comunicació no violenta, i la incorporació d'uns valors de base, especialment el respecte i la participació activa.

En un moment de revolució tecnològica i d'innovació en molts àmbits, i molt especialment en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure i recordar la necessària humanització de les institucions i de les relacions que es donen en el seu si. En l'àmbit educatiu, a més a més, totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

Totes aquestes eines poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us convidem al curs “L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte”, el qual se celebrarà a l’UPC de Vilanova i la Geltrú del 9 al 13 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.30 hores.

Es tracta d’un curs gratuït (places limitades) que té com a objectiu donar estratègies per a la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de pau tan necessària en la societat actual.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
CIèNCIA I TECNOLOGIA - Grau en Ciències i Tecnologies del Mar a la UPC. Cap a una formació universitària per a resoldre problemes de futur.
Data inici: 18-06-2018 Data fi: 18-06-2018
Calendari: Tarda, de 18 a 20 hores Hores totals del curs: 2
Preu: 0 € Lloc:Neapolis
DIRECCIÓ:
César Mösso Aranda (Mèxic, 1969) és doctor en Ciències de la Mar per la UPC i Professor Agregat del Departament d'Enginyeria Civil i Ambiental (DECA) de la UPC. Impulsor i coordinador del Màster Erasmus Mundus Coastal and Marine Engineering and Management - COMEM. Des de 1995 és col·laborador al Laboratori d'Enginyeria Marítima (LIM / UPC), on desenvolupa la seva activitat investigadora en els àmbits de l'enginyeria marítima (portuària i costanera) i en canvi climàtic. Ha publicat 42 articles en revistes internacionals SCI, 3 articles en revistes nacionals i internacionals No SCI, 41 Publicacions amb avaluació externa resultant de Congressos, 101 Comunicacions en Congressos, 25 informes d'investigació i ha contribuït en 7 capítols de llibre. També, ha dirigit 40 tesines de llicenciatura, 9 projectes de fi de carrera, 7 tesines de màster i 3 tesis doctorals (en l'actualitat vaig dirigir 4 més). Ha participat en més de 18 projectes d'investigació nacionals i europeus
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
César Mösso Aranda
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Grau en Ciències i Tecnologies del Mar a la UPC. Cap a una formació universitària per a resoldre problemes de futur.

El grau està orientat a la capacitació de professionals per realitzar recerca i assessorament en l’àmbit de l’aprofitament de tota mena de recursos marins, en temes mediambientals i climàtics, o en els impactes de les actuacions dels humans en el medi marí i costaner (explotació responsable dels recursos marins, caracterització de costes, canvi climàtic etc.). També s’orienta cap a la divulgació i la formació per a altres científics i tècnics i, en general, per a la societat sobre totes les activitats relacionades amb les ciències i tecnologies marines i el seu desenvolupament cientificotècnic (tant bàsic com aplicat).

Podràs escollir entre dos mencions:

Ciències i Enginyeria del Mar

Rebràs una formació multidisciplinària que et capacitarà per resoldre els principals problemes i reptes als quals s'enfrontarà la zona costanera en un futur proper, en diferents escenaris de desenvolupament i canvi climàtic.

Tecnologies del Mar

Menció orientada a l'aplicació de tecnologies en observació, percepció remota i exploració mitjançant autòmats del medi marí, que és essencial per al monitoratge dels cossos d'aigua costaners i l'obtenció de les dades necessàries per al control de les activitats humanes en el medi marí relacionades amb l'explotació dels recursos marins i costaners.

Sortides professionals
Podràs desenvolupar la teva activitat professional en els àmbits i temàtiques següents:


Gestió integrada de la zona costanera (dels recursos marins i dels recursos costaners).
Gestió maritimocostanera a l’Administració pública.
Consultories en el camp marítim i costaner.
Ports.
Desenvolupament d'aparells, sensors i infraestructures per mesurar i monitorar el mar.
Planificació i gestió del transport marítim i els seus impactes.
Empreses de serveis marítims i adequació d’aquestes a les normatives sobre medi ambient.
Estudis d'impacte ambiental al mar, contaminació marítima i manteniment de la qualitat de l'aigua del mar, i canvi climàtic i els seus efectes en el mar i la costa.
Energies renovables marines.
Aqüicultura.
Plataformes offshore de petroli i gas.
Pesca i altres recursos marins.
Obtenció d'aigua potable del mar.
Docència i recerca.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.
[pujar pàgina]
ENLLAÇ:
http://online.fliphtml5.com/ylyj/mthw/
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A