CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Com crear una ciutat intel·ligent?

28-08-17
Ciutat intel·ligent (smart city) és un concepte estratègic que s'aplica a una manera d'entendre la ciutat que connecta les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb el benestar, la sostenibilitat i la competitivitat.

A Vilanova i la Geltrú, el pla estratègic té la finalitat de promoure el sector marítim, la pesca i la ciència nàutica en una regió costanera amb l'ús adequat i el bon govern de les eines tecnològiques disponibles a la comunitat, l'atracció de talent i valor a la regió.

La idea principal és observar el sector marítim en el seu conjunt i obtenir diferents sinergies per a un bon desenvolupament social i econòmic. Una ciutat marítima intel·ligent per fer créixer l'economia blava.

Es parteix d'un objectiu inicial de com podem millorar tenint en compte la pesca sostenible i la cultura social local. Ens preguntem què pot portar a la comunitat científica i la tecnologia actual a la comunitat de pescadors, específicament a la confraria de pescadors. Quines relacions es poden crear entre els agents socials, tècnics i científics de les diferents comunitats (gent de mar, els científics, tecnòlegs) per aconseguir una economia sostenible i aconseguir el bé comú? Com podem comercialitzar el peix i marisc fresc, tenint en compte els principis de l'eficiència energètica i l'aplicació de sistemes d'intel·ligència artificial al mercat, i com podem assegurar la transferència de tecnologia de la investigació?

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem el curs "Creació d'un Market Place per a una smart maritime city" el qual se celebrarà del 25 al 29 de setembre de 2017 a l'UPC de Vilanova i la Geltrú.

L'objectiu és que l’alumne adquireixi els coneixements bàsics i metodològics de planificació urbanística, els usus dels equipaments de la ciutat i els estudis demogràfics amb les eines disponibles necessàries per dissenyar una Smart Maritime City.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte
Data inici: 09-07-2018 Data fi: 13-07-2018
Calendari: Matins, de 9.30 a 13.30 h Hores totals del curs: 25 h (20 presencials i 5h on-line)
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Mònica Albertí i Cortés.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgraduada en Mediació, Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària i Doctorada en Educació per la FPCEE Blanquerna (URL). Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, formadora i assessora en gestió positiva de la convivència en l’àmbit escolar. Col.laboradora de l'ICE de la UB i del SAIP de Blanquerna i en diversos projectes competitius de recerca.
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
David Espinola Puig
Tècnic de Convivència i Equitat de l’Ajunatment de Vilanova i la Geltrú
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Mònica Albertí i Cortès.

Montse Pedrol
Professora de matemàtiques, coordinadora del Servei de Convivència i Mediació en l’àmbit educatiu, Postgrau en Mediació per la FPCEE Blanquerna (URL), col·laboradora de l’ICE de la UB en pràctiques restauratives ,cap d’estudis a Secundària i actualment Directora de l’Institut Can Periquet.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Descripció del curs.

El conflicte és consubstancial a la naturalesa humana, desenvolupar estratègies de gestió positiva de les relacions i el conflicte per poder generar climes més amables i relacions significatives facilita el desenvolupament de les persones i alhora crea cultura de pau.

La necessitat de desenvolupar estratègies positives de gestió de la convivència es pot plantejar des de qualsevol àrea, institució o servei que treballi amb persones.

L'enfocament restauratiu planteja la superació del càstig i també es preocupa de donar valor a totes aquelles estratègies que faciliten les connexions entre les persones, siguin aquestes adultes o menors, des d'un aspecte proactiu i reactiu, cercant el desenvolupament d'estratègies preventives, proventives, reactives i humanitzadores.

Per a l'àmbit escolar el curs dóna eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre). Però, com ja hem dit, aquestes eines són exportables a d'altres institucions d'educació no formal i de l'àmbit social.


Objectius del curs.

• Introduir estratègies preventives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte.
• Identificar les claus del model restauratiu com a estratègia proactiva i alhora reactiva per a la superació del binomi punició-no fer res.
• Desenvolupar competències de gestió positiva de les relacions i el conflicte.
• Vincular les estratègies, competències i pràctiques treballades amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.


Programa del curs.

1. Convivència positiva. Creació de grup i elaboració democràtica de normes. Programes integrals i cultura de pau.
2. Del paradigma punitiu al paradigma restauratiu. Valors i principis restauratius. Estratègies proactives.
3. Competències clau per a la gestió positiva de les relacions i el conflicte.
4. La mediació i els cercles restauratius (1)
5. La mediació i els cercles restauratius (2). Assetjament entre iguals. Prevenció, detecció, intervenció.

Tipus d’avaluació del curs.

El curs s'avaluarà mitjançant l'assistència i participació a les sessions i amb una activitat individual.

Enllaços d'interès.

Albertí, M. i Pedrol, M. (2018). L'enfocament restauratiu en l'àmbit escolar. Quan innovar
l'escola és humanitzar-la.


Albertí, M. (2016). El enfoque restaurativo para la gestión del conflicto y las relaciones en la escuela del S. XXI. Educaweb. Monogràfico Convivencia.


Boqué, M.C. (2005). Tiempo de Mediación. Sevilla: Junta de Andalucía. Materials per treballar la mediació escolar.


Boqué, M.C. (). Mediación, arbitraje y demás vias de gestión de conflictos en Contextos educativos.


Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l'aula. Eines per a l'acció tutorial (1 I 2). Educació per a per a la convivència. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis


Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (2007). La convivència en els centres d'educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.


RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A