CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte

27-06-18
L'enfocament restauratiu planteja la superació del binomi castigar-no fer res per a la gestió del conflicte. La superació del càstig implica desterrar models de dependència (dependència a un tercer, per exemple: un mestre, un educador, un àrbitre o un jutge) per cercar models autònoms on cadascú pugui donar resposta als propis conflictes i on s'inclou també a la comunitat en les seves dues vessants, com a part afectada i com a part responsable.

Des d'aquest punt de vista, l'enfocament té una vessant reactiva que concreta uns processos o pràctiques que volen promoure aquesta responsabilització autònoma, com els cercles restauratius o la mediació. Processos conduïts per mediadors/es i/o facilitadors/es però on la decisió sobre com donar resposta a les necessitats de cadascú recau en les persones implicades.

L'enfocament també inclou elements proactius per tal de generar entorns amables i participatius on tots i totes puguem desenvolupar al màxim les nostres potencialitats i créixer a nivell relacional i personal, de fet l'enfocament restauratiu promou la cultura de pau i ens repta a abandonar violències i microviolències instaurades com a manera de fer a nivell cultural.

És per això que podem dir que l'enfocament restauratiu no cerca només donar respostes als conflictes sinó que, alhora, promou l'adquisició de les competències necessàries per a la gestió positiva de les relacions utilitzant habilitats clau com l'escolta atenta, activa i empàtica, la comunicació no violenta, i la incorporació d'uns valors de base, especialment el respecte i la participació activa.

En un moment de revolució tecnològica i d'innovació en molts àmbits, i molt especialment en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure i recordar la necessària humanització de les institucions i de les relacions que es donen en el seu si. En l'àmbit educatiu, a més a més, totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

Totes aquestes eines poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us convidem al curs “L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte”, el qual se celebrarà a l’UPC de Vilanova i la Geltrú del 9 al 13 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.30 hores.

Es tracta d’un curs gratuït (places limitades) que té com a objectiu donar estratègies per a la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de pau tan necessària en la societat actual.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte
Data inici: 09-07-2018 Data fi: 13-07-2018
Calendari: Matins, de 9.30 a 13.30 h Hores totals del curs: 25 h (20 presencials i 5h on-line)
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Mònica Albertí i Cortés.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgraduada en Mediació, Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària i Doctorada en Educació per la FPCEE Blanquerna (URL). Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, formadora i assessora en gestió positiva de la convivència en l’àmbit escolar. Col.laboradora de l'ICE de la UB i del SAIP de Blanquerna i en diversos projectes competitius de recerca.
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
David Espinola Puig
Tècnic de Convivència i Equitat de l’Ajunatment de Vilanova i la Geltrú
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Mònica Albertí i Cortès.

Sheila Mas Vallvè
Psicòloga mediadora del Servei de Mediació Assessorament Tècnic penal de la Fiscalia de Menors (SMAT) i professora associada de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Especialitzada en infància i adolescència, així com en conflictes familiars i escolars, ha format part de diferents equips de protecció i equips mediadors.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Descripció del curs.

El conflicte és consubstancial a la naturalesa humana, desenvolupar estratègies de gestió positiva de les relacions i el conflicte per poder generar climes més amables i relacions significatives facilita el desenvolupament de les persones i alhora crea cultura de pau.

La necessitat de desenvolupar estratègies positives de gestió de la convivència es pot plantejar des de qualsevol àrea, institució o servei que treballi amb persones.

L'enfocament restauratiu planteja la superació del càstig i també es preocupa de donar valor a totes aquelles estratègies que faciliten les connexions entre les persones, siguin aquestes adultes o menors, des d'un aspecte proactiu i reactiu, cercant el desenvolupament d'estratègies preventives, proventives, reactives i humanitzadores.

Per a l'àmbit escolar el curs dóna eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre). Però, com ja hem dit, aquestes eines són exportables a d'altres institucions d'educació no formal i de l'àmbit social.


Objectius del curs.

• Introduir estratègies preventives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte.
• Identificar les claus del model restauratiu com a estratègia proactiva i alhora reactiva per a la superació del binomi punició-no fer res.
• Desenvolupar competències de gestió positiva de les relacions i el conflicte.
• Vincular les estratègies, competències i pràctiques treballades amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.


Programa del curs.

1. Convivència positiva. Creació de grup i elaboració democràtica de normes. Programes integrals i cultura de pau.
2. Del paradigma punitiu al paradigma restauratiu. Valors i principis restauratius. Estratègies proactives.
3. Competències clau per a la gestió positiva de les relacions i el conflicte.
4. La mediació i els cercles restauratius (1)
5. La mediació i els cercles restauratius (2). Assetjament entre iguals. Prevenció, detecció, intervenció.

Tipus d’avaluació del curs.

El curs s'avaluarà mitjançant l'assistència i participació a les sessions i amb una activitat individual.

Enllaços d'interès.

Albertí, M. i Pedrol, M. (2018). L'enfocament restauratiu en l'àmbit escolar. Quan innovar
l'escola és humanitzar-la.


Albertí, M. (2016). El enfoque restaurativo para la gestión del conflicto y las relaciones en la escuela del S. XXI. Educaweb. Monogràfico Convivencia.


Boqué, M.C. (2005). Tiempo de Mediación. Sevilla: Junta de Andalucía. Materials per treballar la mediació escolar.


Boqué, M.C. (). Mediación, arbitraje y demás vias de gestión de conflictos en Contextos educativos.


Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l'aula. Eines per a l'acció tutorial (1 I 2). Educació per a per a la convivència. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis


Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (2007). La convivència en els centres d'educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.


RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A