CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
N’hem de saber més!

17-09-18
Aquesta setmana comencem el curs del CUM adreçat a la capacitació d’agents socials per a la Prevenció i abordatge de violències masclistes en l’espai públic, en especial de les violències en els espais d’oci.

Si bé en els darrers anys hi ha hagut un gran augment de la conscienciació per part de la societat en general i dels professionals del sector hi ha una falta important d’eines per a la identificació de les violències -molt normalitzades per raó de la seva quotidianitat-, així com de tècniques útils per al seu abordatge i tractament.

Les pràctiques de revictimització o de violència institucional aprofundeixen o creen noves ferides en la persona que ha patit violència masclista, en un moment molt vulnerable. És per això que és súmmament important que els professionals incorporin els nous sabers i s’apropin també a les noves formes de victimització.

De fet, el Conveni d’Istanbul que es troba incorporat en el nostre ordenament jurídic des de fa ja alguns anys obliga a totes les administracions públiques a treballar per la igualtat de gènere, així com facilitar tota la informació i formació als professionals d’intervenció per a dotar-los de les millors eines possibles.

Els professionals que treballem en violències masclistes ho fem des de la profunda vocació d’aconseguir una societat lliure de violències i, també, de salvar vides. És per això, que és important que tinguem en ment que mentre ens capacitem professionalment per a poder desenvolupar les nostres funcions, alhora sensibilitzem tota la societat.

Carla Vall, Advocada especialitzada en Violència Masclista, directora del curs.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte
Data inici: 09-07-2018 Data fi: 13-07-2018
Calendari: Matins, de 9.30 a 13.30 h Hores totals del curs: 25 h (20 presencials i 5h on-line)
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Mònica Albertí i Cortés.
Llicenciada en Psicologia per la Universitat de Barcelona (UB). Postgraduada en Mediació, Màster Oficial en Pedagogia Social i Comunitària i Doctorada en Educació per la FPCEE Blanquerna (URL). Mediadora especialitzada en justícia restaurativa, formadora i assessora en gestió positiva de la convivència en l’àmbit escolar. Col.laboradora de l'ICE de la UB i del SAIP de Blanquerna i en diversos projectes competitius de recerca.
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
David Espinola Puig
Tècnic de Convivència i Equitat de l’Ajunatment de Vilanova i la Geltrú
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Mònica Albertí i Cortès.

Sheila Mas Vallvè
Psicòloga mediadora del Servei de Mediació Assessorament Tècnic penal de la Fiscalia de Menors (SMAT) i professora associada de la Facultat d'Educació de la Universitat de Barcelona (UB). Especialitzada en infància i adolescència, així com en conflictes familiars i escolars, ha format part de diferents equips de protecció i equips mediadors.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Descripció del curs.

El conflicte és consubstancial a la naturalesa humana, desenvolupar estratègies de gestió positiva de les relacions i el conflicte per poder generar climes més amables i relacions significatives facilita el desenvolupament de les persones i alhora crea cultura de pau.

La necessitat de desenvolupar estratègies positives de gestió de la convivència es pot plantejar des de qualsevol àrea, institució o servei que treballi amb persones.

L'enfocament restauratiu planteja la superació del càstig i també es preocupa de donar valor a totes aquelles estratègies que faciliten les connexions entre les persones, siguin aquestes adultes o menors, des d'un aspecte proactiu i reactiu, cercant el desenvolupament d'estratègies preventives, proventives, reactives i humanitzadores.

Per a l'àmbit escolar el curs dóna eines pràctiques per a la gestió de la convivència al centre que poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar (Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre). Però, com ja hem dit, aquestes eines són exportables a d'altres institucions d'educació no formal i de l'àmbit social.


Objectius del curs.

• Introduir estratègies preventives per a la gestió de les relacions interpersonals i el conflicte.
• Identificar les claus del model restauratiu com a estratègia proactiva i alhora reactiva per a la superació del binomi punició-no fer res.
• Desenvolupar competències de gestió positiva de les relacions i el conflicte.
• Vincular les estratègies, competències i pràctiques treballades amb la prevenció, detecció i intervenció de l'assetjament entre iguals.


Programa del curs.

1. Convivència positiva. Creació de grup i elaboració democràtica de normes. Programes integrals i cultura de pau.
2. Del paradigma punitiu al paradigma restauratiu. Valors i principis restauratius. Estratègies proactives.
3. Competències clau per a la gestió positiva de les relacions i el conflicte.
4. La mediació i els cercles restauratius (1)
5. La mediació i els cercles restauratius (2). Assetjament entre iguals. Prevenció, detecció, intervenció.

Tipus d’avaluació del curs.

El curs s'avaluarà mitjançant l'assistència i participació a les sessions i amb una activitat individual.

Enllaços d'interès.

Albertí, M. i Pedrol, M. (2018). L'enfocament restauratiu en l'àmbit escolar. Quan innovar
l'escola és humanitzar-la.


Albertí, M. (2016). El enfoque restaurativo para la gestión del conflicto y las relaciones en la escuela del S. XXI. Educaweb. Monogràfico Convivencia.


Boqué, M.C. (2005). Tiempo de Mediación. Sevilla: Junta de Andalucía. Materials per treballar la mediació escolar.


Boqué, M.C. (). Mediación, arbitraje y demás vias de gestión de conflictos en Contextos educativos.


Boqué, M.C.; Codó, M. i Escoll, M. (2008). El benestar a l'aula. Eines per a l'acció tutorial (1 I 2). Educació per a per a la convivència. Barcelona: Fundació Blanquerna Assistencial i de Serveis


Departament d’Educació de la Generalitat de Catalunya. (2007). La convivència en els centres d'educació infantil i primària. Barcelona: Generalitat de Catalunya.


RESOLUCIÓ ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins el marc del Projecte Educatiu de Centre.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
Inscripció gratuïta. Places limitades.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A