CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència

07-02-17
En certes ocasions podem veure notícies als mitjans de comunicació sobre ensorraments d’edificis, així com sobre desallotjament d’edificis per raons de risc. Moltes de les lesions greus existents a edificis es podrien evitar fent manteniment preventiu i inspeccions periòdiques dels edificis per part de tècnics privats, com arquitectes tècnics, enginyers d’edificació o arquitectes.

Per altre banda, està demostrat que fer manteniment preventiu i inspeccions periòdiques és més econòmic que fer manteniment correctiu. Malauradament, aquest manteniment preventiu i inspeccions periòdiques en bastants casos no es realitza.

Tal i com estableix la legislació vigent, els propietaris dels edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. I també tal i com estableix la legislació vigent, les administracions locals han de vetllar pel compliment d’aquest deure de conservació dels edificis.

Això últim es tradueix a la pràctica en que les administracions locals han d’intervenir amb certa freqüència en matèria d’edificis privats en mal estat (quan els propietaris no compleixen amb el deure de conservació d’edificis), en ocasions inclús en casos d’urgència degut a molt greus lesions existents als edificis, que presenten risc per les persones.

Aquestes intervencions les realitzen tècnics municipals. Sovint són intervencions complexes, on no és fàcil prendre decisions, les quals a més impliquen importants responsabilitats. Com a criteri general es considera un error molt greu fer desallotjar un edifici per raons de risc, si realment no és necessari ja que implica un greu trastorn pels usuaris de l’edifici. Ara bé, més greu és l’error encara si no es fa desallotjar un edifici per raons de risc si és necessari.

Per tal de prendre decisions encertades en aquest àmbit és imprescindible que el tècnic tingui els coneixements adequats que el permetin diagnosticar edificis de manera solvent. I també que tingui cert nivell de coneixements transversals relacionats amb les intervencions d’urgència a edificis en mal estat.

En aquest context, el Campus Universitari de la Mediterrània proposa el curs gratuït sobre “Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència”. La formació, de caràcter eminentment pràctic, tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de març, de 10 a 14 hores, a l’edifici de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.

Sota la direcció de Fèlix Ruiz Gorrindo, el curs pretén dotar als alumnes d’una sèrie de coneixements i criteris de raonament, que els facilitin intervenir amb solvència en matèria d’edificis privats en mal estat, en especial en casos d’urgència.

El curs està especialment adreçat a tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, enginyers civils, etc.). També pot ser d’utilitat per bombers (especialment amb formació tècnica) i per tècnics en general.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT DE LA INFORMACIó - Els videojocs i l’oci digital com a eines educatives
Data inici: 30-06-2008 Data fi: 04-07-2008
Calendari: Tarda, de 15:30h a 20:30h Hores totals del curs: 25 hores presencials + 5 hores online
Preu: 160 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Daniel Aranda /

Jordi Sánchez-Navarro
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Daniel Aranda

Jordi Sánchez-Navarro
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
OBJECTIUS GENERALS

El curs té com a objectiu aportar coneixements, metodologies, pràctiques i eines que permetin implementar les tecnologies relacionades amb l’oci digital dins el context educatiu formal i no formal.

Els telèfons mòbils, els blogs, els fotologs, els videojocs o les xarxes p2p poden ser una eina educativa eficaç dins el context del constructivisme educatiu i l’aprenentatge significatiu.

Facilitar l’accés a les TIC’s és un objectiu primordial però també fer-les servir i potenciar-les com a objectes significatius relacionats amb allò personal i social.

Necessitem integrar les noves tecnologies, i com no els videojocs i les tecnologies relacionades amb l’oci digital del alumnes, a la nostra quotidianitat educativa perquè aquestes eines tenen la capacitat de crear espais de llibertat, espais de comunicació, d’esdevenir laboratoris d’experimentació emocional, de convertir-se en eines de cohesió social del grup o vehicles per treballar el plaer però també la frustració i l’esforç.

Les sessions combinaran la teoria i els grups de discussió amb pràctiques reals amb videojocs (Wii, Xbox360 o PS3 i PC) juntament amb l’ús de Blogger, Facebook, Fotolog o d’altres recursos relacionats amb l’oci digital.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A