CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
N’hem de saber més!

17-09-18
Aquesta setmana comencem el curs del CUM adreçat a la capacitació d’agents socials per a la Prevenció i abordatge de violències masclistes en l’espai públic, en especial de les violències en els espais d’oci.

Si bé en els darrers anys hi ha hagut un gran augment de la conscienciació per part de la societat en general i dels professionals del sector hi ha una falta important d’eines per a la identificació de les violències -molt normalitzades per raó de la seva quotidianitat-, així com de tècniques útils per al seu abordatge i tractament.

Les pràctiques de revictimització o de violència institucional aprofundeixen o creen noves ferides en la persona que ha patit violència masclista, en un moment molt vulnerable. És per això que és súmmament important que els professionals incorporin els nous sabers i s’apropin també a les noves formes de victimització.

De fet, el Conveni d’Istanbul que es troba incorporat en el nostre ordenament jurídic des de fa ja alguns anys obliga a totes les administracions públiques a treballar per la igualtat de gènere, així com facilitar tota la informació i formació als professionals d’intervenció per a dotar-los de les millors eines possibles.

Els professionals que treballem en violències masclistes ho fem des de la profunda vocació d’aconseguir una societat lliure de violències i, també, de salvar vides. És per això, que és important que tinguem en ment que mentre ens capacitem professionalment per a poder desenvolupar les nostres funcions, alhora sensibilitzem tota la societat.

Carla Vall, Advocada especialitzada en Violència Masclista, directora del curs.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

CURSOS I ACTIVITATS D'ESTIU

[ tornar a programa de cursos ]
SOCIETAT, CULTURA I TURISME - Els usos del temps des de la perspectiva de gènere
Data inici: 07-06-2010 Data fi: 11-06-2010
Calendari: Tardes, de 16 a 20h Hores totals del curs: 12 hores presencials
Preu: 0 € Lloc:Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:
Montserrat Amorós i Albesa, Espai d'Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
[pujar pàgina]
COORDINACIÓ:
Espai d'Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
[pujar pàgina]
PROFESSORAT:
Teresa Torns Martín

Llicenciada en Sociologia (1979) i Doctora en Sociologia (1987) per la Universitat de Deusto. Professora Titular adscrita al Departament de Sociologia de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB).

És membre del Centre d'Estudis Sociològics sobre la Vida Quotidiana i el Treball (QUIT) des dels seus inicis, on ha vingut desenvolupat les seves activitats d'investigació entorn les desigualtats del gènere, les relacions laborals des d'una perspectiva de gènere, l'organització del treball, el temps i els canvis en el mercat del treball.


Vicent Borràs Català

Professor titular d'universitat el Dr. Vicent Borràs, és llicenciat en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB), llicenciat en Ciències de l'Educació per la Universitat de València i Doctor en Sociologia per la Universitat Autònoma de Barcelona (1997) amb la tesi "L'estructuració del consum i els grups socials a la Regió Metropolitana de Bacelona".

Com a investigador els seus estudis es centren en les temàtiques següents: treball i el gènere, mètodes d'investigació, consum, mercat de treball i la relació entre temps, treball i vida quotidiana.
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:
Presentar els principals canvis socials que s’han produït tenint en compte la distribució dels diversos usos socials del temps.
Proposar estratègies per compaginar la vida personal, familiar i laboral capaces de pal•liar l’actual organització dels treballs i dels temps

Usos del temps des de la perspectiva de gènere.
Diferències entre gènere i sexe.
Treball remunerat/treball domèstic.
Mercat de treball/vida quotidiana.
El temps i l’organització social del temps.
El temps com a eix de desigualtat entre homes i dones

La conciliació.
Les polítiques de conciliació.
Eines i instruments per a la conciliació.
Marc legislatiu i normatiu espanyol i català: llei de conciliació espanyola i catalana, llei d’igualtat
Límits i possibilitats de la conciliació

Les polítiques del temps:
La centralitat del temps de treball.
Les polítiques europees de Reducció del Temps de Treball.
Polítiques urbanes/polítiques per a la ciutadania
Els bancs de temps i altres exemples
El temps de cura i l’organització social de la cura.
[pujar pàgina]
OBSERVACIONS:
El curs se celebrarà els dies 7, 9 i 11 de juny de 2010.

Aquest curs està subvencionat per l'Espai d'Equitat de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú.

Places limitades.

Aquest curs NO és susceptible de ser reconegut amb crèdits de lliure elecció per la Xarxa Vives d’Universitats.

Aquest curs és susceptible de ser reconegut com a Formació Permanent del Professorat pel Departament d’Ensenyament de la Generalitat.
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]
 
Disseny i programació web: A·D·Q·A