cursos
    
SOCIETAT, CULTURA I TURISME
 Curs introductori a l’anàlisi de l’assetjament escolar,bullying
  DATA INICI: 27-03-2006 DATA FI: 31-03-2006
  CALENDARI: De 17.30 a 20.30 h
  HORES TOTALS DEL CURS: 15 PREU: 90 €
  LLOC:  
  
DIRECCIÓ:  
Nora Rodríguez, pedagoga i escriptora
www.stopbullying.es
COORDINACIÓ:  
PROFESSORAT:  
Nora Rodríguez
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:  
Programa

- Descriure el bullying. Què és. El bullying com a procés. Les conseqüències a mitjà o llarg termini.

- La víctima i l’assetjador, llocs intercanviables. El perfil de la víctima, realitats i falsetats, bullying masculí, femení i mixt . El paper del grup.

- Agressivitat i violència. Destriar els dos conceptes. Qui acorrala, com tractar-lo, com actuar? Anàlisi de la dinàmica familiar.

- Les habilitats socials dels alumnes. Com treballar per l'evolució emocional i d'aprenentatge de les habilitats socials amb els alumnes.

- Estratègies de detecció i intervenció.
OBSERVACIONS:  
El Campus Universitari de la Mediterrània treballa des de fa anys per satisfer necessitats formatives de col•lectius concrets que, per diverses raons, sobretot per la novetat de la temàtica, no tenen una oferta consolidada i suficient.

En aquests moments el Campus vol obrir una línia de treball en el terreny de “l’assetjament escolar” o bullying.

Bullying ve de bull “toro”, l’animal que arremet contra un altre sistemàticament i amb la finalitat de controlar-lo.

Aplicat a l'àmbit escolar, és un procés d'assetjament entre iguals on un estudiant, el bully, busca controlar-ne un altre perquè té la seva vida descontrolada o bé perquè vol protagonisme.

Ell dirà que ho fa per a divertir-se, per a divertir a uns altres, per a passar-ho bé, però en realitat es tracta de joves amb problemes en la seva vida personal que busquen en el boc expiatori descarregar la seva frustració.

El bully, la víctima i el grup formen un triangle que, en un moment donat pot començar a realitzar una dansa macabra, que pot acabar tràgicament.

O després ve el plat fort: controlar al grup i al professor, llavors ja ningú frena la seva sensació de lideratge i poder.


Però com pot intervenir el professor?

Quines estratègies estan ràpidament a l'abast de la seva mà?

Com mantenir l'autoritat i aconseguir que els alumnes canviïn de

conducta?

Com parar el clima de tensió que duu a tants professors a patir la

síndrome “d'estar cremat”?


CONVALIDABLE COM A CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ PER AL PROFESSORAT


DESCOMPTES COL·LECTIU EDUCATIU VILANOVA I LA GELTRÚ I COL·LECTIU UPC

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

També podeu consultar:
www.stopbullying.es

AQUEST CURS NO ÉS SUSCEPTIBLE DE SER RECONEGUT AMB CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ
PATROCINADORS:  
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]