cursos
    
SOCIETAT, CULTURA I TURISME
 Bullying, prevenir i intervenir davant de l'assetjament
  DATA INICI: 18-04-2006 DATA FI: 26-04-2006
  CALENDARI: Dies 18,19,20,21,24,25 i 26, de 17.30h a 20.30h
  HORES TOTALS DEL CURS: 21 PREU: 115 €
  LLOC:  
  Escola Politècnica Superior d'Enginyeria de Vilanova i la Geltrú (EPSEVG)
DIRECCIÓ:  
Nora Rodríguez, pedagoga i escriptora
www.stopbullying.es
COORDINACIÓ:  
PROFESSORAT:  
Nora Rodríguez
[pujar pàgina]
CONTINGUTS:  
Programa

- Descriure el bullying. Què és.

- El bullying com a procés. Les conseqüències a mitjà o llarg termini.

- La víctima i l’assetjador, llocs intercanviables.

- Les habilitats socials dels alumnes. Com treballar per l'evolució emocional i d'aprenentatge de les habilitats socials amb els alumnes.

- Agressivitat i violència. Destriar els dos conceptes. Qui acorrala, com tractar-lo, com actuar? Anàlisi de la dinàmica familiar.

- El perfil de la víctima, realitats i falsetats, bullying masculí, femení i mixt . El paper del grup.

- Estratègies de detecció i intervenció.
OBSERVACIONS:  
Adreçat a: mestres, professors i educadors d’educació infantil, primària i secundària.

Consideracions prèvies

Aquest projecte basa la seva raó de ser en dues línies de treball. En primer lloc la descripció del bullying i les seves conseqüències ( estudiar el fenomen des d'una perspectiva multicausal ) i en segon lloc en donar elements per prevenir i combatre el fenomen i les seves conseqüències ( dissenyar i aplicar estratègies ).

Es tracta d’ajudar al docent a reforçar el seu paper davant dels alumnes i també de desenvolupar en els alumnes l’acceptació de si mateixos i dels altres, la manera d’actuar socialment i la seva formació per esdevenir alumnes capaços de ser forts en moments difícils.

CONVALIDABLE COM A CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ PER AL PROFESSORAT

DESCOMPTES COL·LECTIU EDUCATIU VILANOVA I LA GELTRÚ I COL·LECTIU UPC

AMB LA COL·LABORACIÓ DE LA REGIDORIA D'EDUCACIÓ DE L'AJUNTAMENT DE VILANOVA I LA GELTRÚ

També podeu consultar:
www.stopbullying.es

AQUEST CURS NO ÉS SUSCEPTIBLE DE SER RECONEGUT AMB CRÈDITS DE LLIURE ELECCIÓ PER AQUELLES UNIVERSITATS QUE FORMEN PART DE LA XARXA JLLV
PATROCINADORS:  
[pujar pàgina]
[ imprimir pàgina ]