POLÍTICA DE PRIVACITAT

Campus Universitari de la Mediterrània es compromet al compliment de la seva obligació de secret de les dades de caràcter personal i del seu deure de tractar-les amb confidencialitat, i assumeix, a aquests efectes, les mesures de índole tècnica, organitzativa i de seguretat necessàries per evitar l’alteració, perduda, tractament o accés no autoritzat, d’acord amb lo establert en la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i demés legislació aplicable.

Qualsevol usuari registrat pot en qualsevol moment exercir el dret a accedir, rectificar i, en el seu cas, cancel•lar les seves dades de caràcter personal subministrats, mitjançant petició escrita dirigida a Campus Universitari de la Mediterrània Plaça de la Vila, 7 (08800 de Vilanova i la Geltrú).