CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
N’hem de saber més!

17-09-18
Aquesta setmana comencem el curs del CUM adreçat a la capacitació d’agents socials per a la Prevenció i abordatge de violències masclistes en l’espai públic, en especial de les violències en els espais d’oci.

Si bé en els darrers anys hi ha hagut un gran augment de la conscienciació per part de la societat en general i dels professionals del sector hi ha una falta important d’eines per a la identificació de les violències -molt normalitzades per raó de la seva quotidianitat-, així com de tècniques útils per al seu abordatge i tractament.

Les pràctiques de revictimització o de violència institucional aprofundeixen o creen noves ferides en la persona que ha patit violència masclista, en un moment molt vulnerable. És per això que és súmmament important que els professionals incorporin els nous sabers i s’apropin també a les noves formes de victimització.

De fet, el Conveni d’Istanbul que es troba incorporat en el nostre ordenament jurídic des de fa ja alguns anys obliga a totes les administracions públiques a treballar per la igualtat de gènere, així com facilitar tota la informació i formació als professionals d’intervenció per a dotar-los de les millors eines possibles.

Els professionals que treballem en violències masclistes ho fem des de la profunda vocació d’aconseguir una societat lliure de violències i, també, de salvar vides. És per això, que és important que tinguem en ment que mentre ens capacitem professionalment per a poder desenvolupar les nostres funcions, alhora sensibilitzem tota la societat.

Carla Vall, Advocada especialitzada en Violència Masclista, directora del curs.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

QUÈ ÉS EL CUM

El Campus Universitari de la Mediterrània és una iniciativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània emmarcat dintre de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET).

Es tracta d'un centre de referència interdisciplinari a través de la celebració de cursos i altres activitats en diferents àmbits: Societat, Cultura i Turisme, Medi Ambient, Societat de la Informació, Ciéncia i Técnica i Economia i Empresa.

L'oferta formativa del Campus pretén ser un complement als estudis universitaris per a estudiants universitaris així com oferir formació permanent als mestres i professors en l’àmbit eduactiu. Tot i així, les seves activitats estan adreçades a tots els públics.

UN PROJECTE BEN UBICAT

No és fruit de la casualitat que el Campus Universitari de la Mediterrània es situï a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ja que aquesta decisió està sòlidament fonamentada en elements objectius peculiars, com són:

  • Vilanova i la Geltrú és una ciutat de dimensió humana, oberta al mar, agradable, acollidora, amb tots els serveis, ben comunicada, amb bona oferta cultural, hotelera, gastronòmica i de lleure. Té una àmplia platja i un important port pesquer, comercial, esportiu i de lleure.
  • Vilanova i la Geltrú té vocació i tradició universitàries. Des de l'any 1902, l'actual Escola Politècnica Superior d'Enginyeria ( pertanyent a la UPC ) és un important suport estructural de la ciutat. La ciutat i la universitat treballen plegades en la creació d'espais d'investigació, intercanvi i debat amb la referència dels països mediterranis.
  • Vilanova i la Geltrú gaudeix d'una llarga tradició marítima, conseqüència de la seva relació diària amb les activitats que genera una façana marítima plural.

UN PROJECTE A COMPARTIR

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Institut Europeu de la Mediterrània i la Universitat Politècnica de Catalunya han acordat tirar endavant aquest projecte conscients que es justifica en la mesura que sigui capaç d'implicar el major nombre d'institucions, organismes, col•lectius i persones.

Aquest procés està avançant amb l'inici dels contactes amb diverses universitats, entitats científiques, institucions vinculades a la Mediterrània, organismes europeus, governs locals, regionals i estatals, agents socials, econòmics i culturals de tota la Mediterrània, per tal d'aconseguir la seva incorporació a aquest projecte.

ELS ANTECEDENTS

El programa científic del Campus Universitari de la Mediterrània a Vilanova i la Geltrú continua la llarga tradició de recerca de les universitats catalanes i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Catalunya en temes relacionats amb el mar. De fet, la relació de la societat catalana amb el mar (recursos pesquers, comerç a través de la Mediterrània, etc.) és ancestral i creixent amb el temps.

Tanmateix, l'activitat de recerca comença "formalment" el 1951 amb la creació del Instituto de Investigaciones Pesqueras, del CSIC, de Barcelona. Des d'aquesta data, tant en aquest com en d'altres centres del CSIC i a les universitats catalanes (Dept. d'Ecologia, Dept. de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia, Dept. d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, Laboratori d'Enginyeria Marítima i Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners) s'ha vingut desenvolupant una labor de recerca centrada al Mediterrani i amb reconeixement internacional (projectes de recerca, publicacions, activitats de formació...).

L'activitat docent recent en temes marítims comença també a la dècada dels 70. Tant a la Universitat de Barcelona (UB) com a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ofereixen, des de llavors, cursos dins el camp de l'Oceanografia i l'Enginyeria Marítima. Així mateix, a nivell de tercer cicle, la UPC va crear a principis dels 80 el Doctorat en Ciències del Mar que funciona actualment amb la participació de la UPC, la UB i el CSIC. Ambdues universitats participen també en diversos programes ERASMUS i MEDCAMPUS, finançats per la Unió Europea.

Dins d'aquest context es va crear el Campus Universitari de la Mediterrània, amb l’objectiu principal d’ajudar a cobrir les limitacions de l'actual formació universitària en temes marítims i posar les bases per la creació de plataformes de debat, intercanvi i investigació en l'àmbit social i cultural tenint com a referència el context mediterrani.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A