CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte

27-06-18
L'enfocament restauratiu planteja la superació del binomi castigar-no fer res per a la gestió del conflicte. La superació del càstig implica desterrar models de dependència (dependència a un tercer, per exemple: un mestre, un educador, un àrbitre o un jutge) per cercar models autònoms on cadascú pugui donar resposta als propis conflictes i on s'inclou també a la comunitat en les seves dues vessants, com a part afectada i com a part responsable.

Des d'aquest punt de vista, l'enfocament té una vessant reactiva que concreta uns processos o pràctiques que volen promoure aquesta responsabilització autònoma, com els cercles restauratius o la mediació. Processos conduïts per mediadors/es i/o facilitadors/es però on la decisió sobre com donar resposta a les necessitats de cadascú recau en les persones implicades.

L'enfocament també inclou elements proactius per tal de generar entorns amables i participatius on tots i totes puguem desenvolupar al màxim les nostres potencialitats i créixer a nivell relacional i personal, de fet l'enfocament restauratiu promou la cultura de pau i ens repta a abandonar violències i microviolències instaurades com a manera de fer a nivell cultural.

És per això que podem dir que l'enfocament restauratiu no cerca només donar respostes als conflictes sinó que, alhora, promou l'adquisició de les competències necessàries per a la gestió positiva de les relacions utilitzant habilitats clau com l'escolta atenta, activa i empàtica, la comunicació no violenta, i la incorporació d'uns valors de base, especialment el respecte i la participació activa.

En un moment de revolució tecnològica i d'innovació en molts àmbits, i molt especialment en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure i recordar la necessària humanització de les institucions i de les relacions que es donen en el seu si. En l'àmbit educatiu, a més a més, totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

Totes aquestes eines poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us convidem al curs “L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte”, el qual se celebrarà a l’UPC de Vilanova i la Geltrú del 9 al 13 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.30 hores.

Es tracta d’un curs gratuït (places limitades) que té com a objectiu donar estratègies per a la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de pau tan necessària en la societat actual.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

QUÈ ÉS EL CUM

El Campus Universitari de la Mediterrània és una iniciativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània emmarcat dintre de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET).

Es tracta d'un centre de referència interdisciplinari a través de la celebració de cursos i altres activitats en diferents àmbits: Societat, Cultura i Turisme, Medi Ambient, Societat de la Informació, Ciéncia i Técnica i Economia i Empresa.

L'oferta formativa del Campus pretén ser un complement als estudis universitaris per a estudiants universitaris així com oferir formació permanent als mestres i professors en l’àmbit eduactiu. Tot i així, les seves activitats estan adreçades a tots els públics.

UN PROJECTE BEN UBICAT

No és fruit de la casualitat que el Campus Universitari de la Mediterrània es situï a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ja que aquesta decisió està sòlidament fonamentada en elements objectius peculiars, com són:

  • Vilanova i la Geltrú és una ciutat de dimensió humana, oberta al mar, agradable, acollidora, amb tots els serveis, ben comunicada, amb bona oferta cultural, hotelera, gastronòmica i de lleure. Té una àmplia platja i un important port pesquer, comercial, esportiu i de lleure.
  • Vilanova i la Geltrú té vocació i tradició universitàries. Des de l'any 1902, l'actual Escola Politècnica Superior d'Enginyeria ( pertanyent a la UPC ) és un important suport estructural de la ciutat. La ciutat i la universitat treballen plegades en la creació d'espais d'investigació, intercanvi i debat amb la referència dels països mediterranis.
  • Vilanova i la Geltrú gaudeix d'una llarga tradició marítima, conseqüència de la seva relació diària amb les activitats que genera una façana marítima plural.

UN PROJECTE A COMPARTIR

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Institut Europeu de la Mediterrània i la Universitat Politècnica de Catalunya han acordat tirar endavant aquest projecte conscients que es justifica en la mesura que sigui capaç d'implicar el major nombre d'institucions, organismes, col•lectius i persones.

Aquest procés està avançant amb l'inici dels contactes amb diverses universitats, entitats científiques, institucions vinculades a la Mediterrània, organismes europeus, governs locals, regionals i estatals, agents socials, econòmics i culturals de tota la Mediterrània, per tal d'aconseguir la seva incorporació a aquest projecte.

ELS ANTECEDENTS

El programa científic del Campus Universitari de la Mediterrània a Vilanova i la Geltrú continua la llarga tradició de recerca de les universitats catalanes i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Catalunya en temes relacionats amb el mar. De fet, la relació de la societat catalana amb el mar (recursos pesquers, comerç a través de la Mediterrània, etc.) és ancestral i creixent amb el temps.

Tanmateix, l'activitat de recerca comença "formalment" el 1951 amb la creació del Instituto de Investigaciones Pesqueras, del CSIC, de Barcelona. Des d'aquesta data, tant en aquest com en d'altres centres del CSIC i a les universitats catalanes (Dept. d'Ecologia, Dept. de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia, Dept. d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, Laboratori d'Enginyeria Marítima i Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners) s'ha vingut desenvolupant una labor de recerca centrada al Mediterrani i amb reconeixement internacional (projectes de recerca, publicacions, activitats de formació...).

L'activitat docent recent en temes marítims comença també a la dècada dels 70. Tant a la Universitat de Barcelona (UB) com a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ofereixen, des de llavors, cursos dins el camp de l'Oceanografia i l'Enginyeria Marítima. Així mateix, a nivell de tercer cicle, la UPC va crear a principis dels 80 el Doctorat en Ciències del Mar que funciona actualment amb la participació de la UPC, la UB i el CSIC. Ambdues universitats participen també en diversos programes ERASMUS i MEDCAMPUS, finançats per la Unió Europea.

Dins d'aquest context es va crear el Campus Universitari de la Mediterrània, amb l’objectiu principal d’ajudar a cobrir les limitacions de l'actual formació universitària en temes marítims i posar les bases per la creació de plataformes de debat, intercanvi i investigació en l'àmbit social i cultural tenint com a referència el context mediterrani.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A