CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Com crear una ciutat intel·ligent?

28-08-17
Ciutat intel·ligent (smart city) és un concepte estratègic que s'aplica a una manera d'entendre la ciutat que connecta les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb el benestar, la sostenibilitat i la competitivitat.

A Vilanova i la Geltrú, el pla estratègic té la finalitat de promoure el sector marítim, la pesca i la ciència nàutica en una regió costanera amb l'ús adequat i el bon govern de les eines tecnològiques disponibles a la comunitat, l'atracció de talent i valor a la regió.

La idea principal és observar el sector marítim en el seu conjunt i obtenir diferents sinergies per a un bon desenvolupament social i econòmic. Una ciutat marítima intel·ligent per fer créixer l'economia blava.

Es parteix d'un objectiu inicial de com podem millorar tenint en compte la pesca sostenible i la cultura social local. Ens preguntem què pot portar a la comunitat científica i la tecnologia actual a la comunitat de pescadors, específicament a la confraria de pescadors. Quines relacions es poden crear entre els agents socials, tècnics i científics de les diferents comunitats (gent de mar, els científics, tecnòlegs) per aconseguir una economia sostenible i aconseguir el bé comú? Com podem comercialitzar el peix i marisc fresc, tenint en compte els principis de l'eficiència energètica i l'aplicació de sistemes d'intel·ligència artificial al mercat, i com podem assegurar la transferència de tecnologia de la investigació?

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem el curs "Creació d'un Market Place per a una smart maritime city" el qual se celebrarà del 25 al 29 de setembre de 2017 a l'UPC de Vilanova i la Geltrú.

L'objectiu és que l’alumne adquireixi els coneixements bàsics i metodològics de planificació urbanística, els usus dels equipaments de la ciutat i els estudis demogràfics amb les eines disponibles necessàries per dissenyar una Smart Maritime City.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

QUÈ ÉS EL CUM

El Campus Universitari de la Mediterrània és una iniciativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània emmarcat dintre de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET).

Es tracta d'un centre de referència interdisciplinari a través de la celebració de cursos i altres activitats en diferents àmbits: Societat, Cultura i Turisme, Medi Ambient, Societat de la Informació, Ciéncia i Técnica i Economia i Empresa.

L'oferta formativa del Campus pretén ser un complement als estudis universitaris per a estudiants universitaris així com oferir formació permanent als mestres i professors en l’àmbit eduactiu. Tot i així, les seves activitats estan adreçades a tots els públics.

UN PROJECTE BEN UBICAT

No és fruit de la casualitat que el Campus Universitari de la Mediterrània es situï a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ja que aquesta decisió està sòlidament fonamentada en elements objectius peculiars, com són:

  • Vilanova i la Geltrú és una ciutat de dimensió humana, oberta al mar, agradable, acollidora, amb tots els serveis, ben comunicada, amb bona oferta cultural, hotelera, gastronòmica i de lleure. Té una àmplia platja i un important port pesquer, comercial, esportiu i de lleure.
  • Vilanova i la Geltrú té vocació i tradició universitàries. Des de l'any 1902, l'actual Escola Politècnica Superior d'Enginyeria ( pertanyent a la UPC ) és un important suport estructural de la ciutat. La ciutat i la universitat treballen plegades en la creació d'espais d'investigació, intercanvi i debat amb la referència dels països mediterranis.
  • Vilanova i la Geltrú gaudeix d'una llarga tradició marítima, conseqüència de la seva relació diària amb les activitats que genera una façana marítima plural.

UN PROJECTE A COMPARTIR

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Institut Europeu de la Mediterrània i la Universitat Politècnica de Catalunya han acordat tirar endavant aquest projecte conscients que es justifica en la mesura que sigui capaç d'implicar el major nombre d'institucions, organismes, col•lectius i persones.

Aquest procés està avançant amb l'inici dels contactes amb diverses universitats, entitats científiques, institucions vinculades a la Mediterrània, organismes europeus, governs locals, regionals i estatals, agents socials, econòmics i culturals de tota la Mediterrània, per tal d'aconseguir la seva incorporació a aquest projecte.

ELS ANTECEDENTS

El programa científic del Campus Universitari de la Mediterrània a Vilanova i la Geltrú continua la llarga tradició de recerca de les universitats catalanes i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Catalunya en temes relacionats amb el mar. De fet, la relació de la societat catalana amb el mar (recursos pesquers, comerç a través de la Mediterrània, etc.) és ancestral i creixent amb el temps.

Tanmateix, l'activitat de recerca comença "formalment" el 1951 amb la creació del Instituto de Investigaciones Pesqueras, del CSIC, de Barcelona. Des d'aquesta data, tant en aquest com en d'altres centres del CSIC i a les universitats catalanes (Dept. d'Ecologia, Dept. de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia, Dept. d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, Laboratori d'Enginyeria Marítima i Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners) s'ha vingut desenvolupant una labor de recerca centrada al Mediterrani i amb reconeixement internacional (projectes de recerca, publicacions, activitats de formació...).

L'activitat docent recent en temes marítims comença també a la dècada dels 70. Tant a la Universitat de Barcelona (UB) com a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ofereixen, des de llavors, cursos dins el camp de l'Oceanografia i l'Enginyeria Marítima. Així mateix, a nivell de tercer cicle, la UPC va crear a principis dels 80 el Doctorat en Ciències del Mar que funciona actualment amb la participació de la UPC, la UB i el CSIC. Ambdues universitats participen també en diversos programes ERASMUS i MEDCAMPUS, finançats per la Unió Europea.

Dins d'aquest context es va crear el Campus Universitari de la Mediterrània, amb l’objectiu principal d’ajudar a cobrir les limitacions de l'actual formació universitària en temes marítims i posar les bases per la creació de plataformes de debat, intercanvi i investigació en l'àmbit social i cultural tenint com a referència el context mediterrani.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A