CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència

07-02-17
En certes ocasions podem veure notícies als mitjans de comunicació sobre ensorraments d’edificis, així com sobre desallotjament d’edificis per raons de risc. Moltes de les lesions greus existents a edificis es podrien evitar fent manteniment preventiu i inspeccions periòdiques dels edificis per part de tècnics privats, com arquitectes tècnics, enginyers d’edificació o arquitectes.

Per altre banda, està demostrat que fer manteniment preventiu i inspeccions periòdiques és més econòmic que fer manteniment correctiu. Malauradament, aquest manteniment preventiu i inspeccions periòdiques en bastants casos no es realitza.

Tal i com estableix la legislació vigent, els propietaris dels edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. I també tal i com estableix la legislació vigent, les administracions locals han de vetllar pel compliment d’aquest deure de conservació dels edificis.

Això últim es tradueix a la pràctica en que les administracions locals han d’intervenir amb certa freqüència en matèria d’edificis privats en mal estat (quan els propietaris no compleixen amb el deure de conservació d’edificis), en ocasions inclús en casos d’urgència degut a molt greus lesions existents als edificis, que presenten risc per les persones.

Aquestes intervencions les realitzen tècnics municipals. Sovint són intervencions complexes, on no és fàcil prendre decisions, les quals a més impliquen importants responsabilitats. Com a criteri general es considera un error molt greu fer desallotjar un edifici per raons de risc, si realment no és necessari ja que implica un greu trastorn pels usuaris de l’edifici. Ara bé, més greu és l’error encara si no es fa desallotjar un edifici per raons de risc si és necessari.

Per tal de prendre decisions encertades en aquest àmbit és imprescindible que el tècnic tingui els coneixements adequats que el permetin diagnosticar edificis de manera solvent. I també que tingui cert nivell de coneixements transversals relacionats amb les intervencions d’urgència a edificis en mal estat.

En aquest context, el Campus Universitari de la Mediterrània proposa el curs gratuït sobre “Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència”. La formació, de caràcter eminentment pràctic, tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de març, de 10 a 14 hores, a l’edifici de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.

Sota la direcció de Fèlix Ruiz Gorrindo, el curs pretén dotar als alumnes d’una sèrie de coneixements i criteris de raonament, que els facilitin intervenir amb solvència en matèria d’edificis privats en mal estat, en especial en casos d’urgència.

El curs està especialment adreçat a tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, enginyers civils, etc.). També pot ser d’utilitat per bombers (especialment amb formació tècnica) i per tècnics en general.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

QUÈ ÉS EL CUM

El Campus Universitari de la Mediterrània és una iniciativa de l'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, la Universitat Politècnica de Catalunya i l'Institut Europeu de la Mediterrània emmarcat dintre de l'Institut Municipal d'Educació i Treball (IMET).

Es tracta d'un centre de referència interdisciplinari a través de la celebració de cursos i altres activitats en diferents àmbits: Societat, Cultura i Turisme, Medi Ambient, Societat de la Informació, Ciéncia i Técnica i Economia i Empresa.

L'oferta formativa del Campus pretén ser un complement als estudis universitaris per a estudiants universitaris així com oferir formació permanent als mestres i professors en l’àmbit eduactiu. Tot i així, les seves activitats estan adreçades a tots els públics.

UN PROJECTE BEN UBICAT

No és fruit de la casualitat que el Campus Universitari de la Mediterrània es situï a la ciutat de Vilanova i la Geltrú, ja que aquesta decisió està sòlidament fonamentada en elements objectius peculiars, com són:

  • Vilanova i la Geltrú és una ciutat de dimensió humana, oberta al mar, agradable, acollidora, amb tots els serveis, ben comunicada, amb bona oferta cultural, hotelera, gastronòmica i de lleure. Té una àmplia platja i un important port pesquer, comercial, esportiu i de lleure.
  • Vilanova i la Geltrú té vocació i tradició universitàries. Des de l'any 1902, l'actual Escola Politècnica Superior d'Enginyeria ( pertanyent a la UPC ) és un important suport estructural de la ciutat. La ciutat i la universitat treballen plegades en la creació d'espais d'investigació, intercanvi i debat amb la referència dels països mediterranis.
  • Vilanova i la Geltrú gaudeix d'una llarga tradició marítima, conseqüència de la seva relació diària amb les activitats que genera una façana marítima plural.

UN PROJECTE A COMPARTIR

L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú, l'Institut Europeu de la Mediterrània i la Universitat Politècnica de Catalunya han acordat tirar endavant aquest projecte conscients que es justifica en la mesura que sigui capaç d'implicar el major nombre d'institucions, organismes, col•lectius i persones.

Aquest procés està avançant amb l'inici dels contactes amb diverses universitats, entitats científiques, institucions vinculades a la Mediterrània, organismes europeus, governs locals, regionals i estatals, agents socials, econòmics i culturals de tota la Mediterrània, per tal d'aconseguir la seva incorporació a aquest projecte.

ELS ANTECEDENTS

El programa científic del Campus Universitari de la Mediterrània a Vilanova i la Geltrú continua la llarga tradició de recerca de les universitats catalanes i el Consejo Superior de Investigaciones Científicas a Catalunya en temes relacionats amb el mar. De fet, la relació de la societat catalana amb el mar (recursos pesquers, comerç a través de la Mediterrània, etc.) és ancestral i creixent amb el temps.

Tanmateix, l'activitat de recerca comença "formalment" el 1951 amb la creació del Instituto de Investigaciones Pesqueras, del CSIC, de Barcelona. Des d'aquesta data, tant en aquest com en d'altres centres del CSIC i a les universitats catalanes (Dept. d'Ecologia, Dept. de Geologia Dinàmica, Geofísica i Paleontologia, Dept. d'Enginyeria Hidràulica, Marítima i Ambiental, Laboratori d'Enginyeria Marítima i Centre Internacional d'Investigació dels Recursos Costaners) s'ha vingut desenvolupant una labor de recerca centrada al Mediterrani i amb reconeixement internacional (projectes de recerca, publicacions, activitats de formació...).

L'activitat docent recent en temes marítims comença també a la dècada dels 70. Tant a la Universitat de Barcelona (UB) com a la Universitat Politècnica de Catalunya (UPC) s'ofereixen, des de llavors, cursos dins el camp de l'Oceanografia i l'Enginyeria Marítima. Així mateix, a nivell de tercer cicle, la UPC va crear a principis dels 80 el Doctorat en Ciències del Mar que funciona actualment amb la participació de la UPC, la UB i el CSIC. Ambdues universitats participen també en diversos programes ERASMUS i MEDCAMPUS, finançats per la Unió Europea.

Dins d'aquest context es va crear el Campus Universitari de la Mediterrània, amb l’objectiu principal d’ajudar a cobrir les limitacions de l'actual formació universitària en temes marítims i posar les bases per la creació de plataformes de debat, intercanvi i investigació en l'àmbit social i cultural tenint com a referència el context mediterrani.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A