CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència

07-02-17
En certes ocasions podem veure notícies als mitjans de comunicació sobre ensorraments d’edificis, així com sobre desallotjament d’edificis per raons de risc. Moltes de les lesions greus existents a edificis es podrien evitar fent manteniment preventiu i inspeccions periòdiques dels edificis per part de tècnics privats, com arquitectes tècnics, enginyers d’edificació o arquitectes.

Per altre banda, està demostrat que fer manteniment preventiu i inspeccions periòdiques és més econòmic que fer manteniment correctiu. Malauradament, aquest manteniment preventiu i inspeccions periòdiques en bastants casos no es realitza.

Tal i com estableix la legislació vigent, els propietaris dels edificis estan obligats a mantenir-los en condicions de seguretat, salubritat i ornat públic. I també tal i com estableix la legislació vigent, les administracions locals han de vetllar pel compliment d’aquest deure de conservació dels edificis.

Això últim es tradueix a la pràctica en que les administracions locals han d’intervenir amb certa freqüència en matèria d’edificis privats en mal estat (quan els propietaris no compleixen amb el deure de conservació d’edificis), en ocasions inclús en casos d’urgència degut a molt greus lesions existents als edificis, que presenten risc per les persones.

Aquestes intervencions les realitzen tècnics municipals. Sovint són intervencions complexes, on no és fàcil prendre decisions, les quals a més impliquen importants responsabilitats. Com a criteri general es considera un error molt greu fer desallotjar un edifici per raons de risc, si realment no és necessari ja que implica un greu trastorn pels usuaris de l’edifici. Ara bé, més greu és l’error encara si no es fa desallotjar un edifici per raons de risc si és necessari.

Per tal de prendre decisions encertades en aquest àmbit és imprescindible que el tècnic tingui els coneixements adequats que el permetin diagnosticar edificis de manera solvent. I també que tingui cert nivell de coneixements transversals relacionats amb les intervencions d’urgència a edificis en mal estat.

En aquest context, el Campus Universitari de la Mediterrània proposa el curs gratuït sobre “Diagnosi d’edificis i intervencions d’urgència”. La formació, de caràcter eminentment pràctic, tindrà lloc els dies 8, 15 i 22 de març, de 10 a 14 hores, a l’edifici de Neàpolis de Vilanova i la Geltrú.

Sota la direcció de Fèlix Ruiz Gorrindo, el curs pretén dotar als alumnes d’una sèrie de coneixements i criteris de raonament, que els facilitin intervenir amb solvència en matèria d’edificis privats en mal estat, en especial en casos d’urgència.

El curs està especialment adreçat a tècnics municipals (arquitectes, arquitectes tècnics, enginyers d’edificació, enginyers civils, etc.). També pot ser d’utilitat per bombers (especialment amb formació tècnica) i per tècnics en general.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

TOT SOBRE EL CAMPUS

INFORMACIÓ

Secretaria del CUM
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correo-e: cum@imet.cat

CRÈDITS I CERTIFICATS

En finalitzar cada activitat, el Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) expedirà un certificat d’aprofitament als alumnes en el qual es faran constar les hores de durada del curs, taller o seminari al qual han assistit, o un certificat d’assistència en aquells casos en que els alumnes no compleixin tots els requisits del curs. Les activitats són susceptibles de ser reconegudes amb crèdits de lliure elecció per totes aquelles universitats que formen part de la Xarxa Vives d’Universitats i pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat. Es recomana consultar la informació de cada curs en concret per conèixer si un curs és reconegut amb crèdits de lliure elecció i com a formació continuada del professorat.

La majoria de cursos inclouen una activitat online que es d’obligada realització per obtenir el diploma d’aprofitament. En cap cas s’atorgarà cap certificat fins que no finalitzi la part online del curs. L’activitat online serà proposada pel professor i es durà a terme a través de la intranet.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En determinats cursos es desenvoluparan una sèrie d'activitats complementàries.
Es recomana consultar la informació específica de cada curs per concretar el tema i els horaris d'aquestes activitats.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats que coincideixen en els dies dels cursos, així com l'accés gratuït (o visites guiades) als diversos museus de la ciutat (www.vilanova.cat, www.vilanova.cat/html/ciutat o www.vilanova.cat/html/ciutat/si_vens_de_visita.html)

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ

Preu

El preu de la matrícula inclou els costos dels materials didàctics utilitzats en les activitats.

Condicions especials

El Campus es reserva el dret a suspendre l'activitat fins a quatre dies abans del seu inici si no s'aconsegueix el número mínim de participants necessari per a la seva realització, amb la obligació de reintegrar l'import total de les quantitats abonades.

L'import de la matrícula tan sols es retornarà en el cas que s'anul·li la realització de l'activitat.

El Campus tampoc es farà càrrec de les despeses extres (derivades dels costos afegits de transferncies bancàries, de desplaçament o d'allotjament) dels participants en el cas que l'activitat no s'acabi portant a terme.

Edat

L'edat mínima per matricular-se als cursos del CUM és de 16 anys.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit en el moment de fer la inscripció des de la web o bé mitjançant transferència bancària. Un cop feta la inscripció la persona interessada rebrà un correu electrònic com a justificant de la seva matriculació en el curs escollit i el número de compte en el qual ha d’ingressar la quota d’inscripció requerida en el cas de que es faci a través de transferència bancària.

La matrícula, i per tant la inscripció definitiva al curs, no serà efectiva ni valida fins que no s’efectuï el pagament.

BUTLLETÍ

Per rebre informació periòdica del Campus Universitari de la Mediterrània pots subscriure't al nostre butlletí.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A