CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
Com crear una ciutat intel·ligent?

28-08-17
Ciutat intel·ligent (smart city) és un concepte estratègic que s'aplica a una manera d'entendre la ciutat que connecta les noves tecnologies de la informació i la comunicació (TIC) amb el benestar, la sostenibilitat i la competitivitat.

A Vilanova i la Geltrú, el pla estratègic té la finalitat de promoure el sector marítim, la pesca i la ciència nàutica en una regió costanera amb l'ús adequat i el bon govern de les eines tecnològiques disponibles a la comunitat, l'atracció de talent i valor a la regió.

La idea principal és observar el sector marítim en el seu conjunt i obtenir diferents sinergies per a un bon desenvolupament social i econòmic. Una ciutat marítima intel·ligent per fer créixer l'economia blava.

Es parteix d'un objectiu inicial de com podem millorar tenint en compte la pesca sostenible i la cultura social local. Ens preguntem què pot portar a la comunitat científica i la tecnologia actual a la comunitat de pescadors, específicament a la confraria de pescadors. Quines relacions es poden crear entre els agents socials, tècnics i científics de les diferents comunitats (gent de mar, els científics, tecnòlegs) per aconseguir una economia sostenible i aconseguir el bé comú? Com podem comercialitzar el peix i marisc fresc, tenint en compte els principis de l'eficiència energètica i l'aplicació de sistemes d'intel·ligència artificial al mercat, i com podem assegurar la transferència de tecnologia de la investigació?

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us proposem el curs "Creació d'un Market Place per a una smart maritime city" el qual se celebrarà del 25 al 29 de setembre de 2017 a l'UPC de Vilanova i la Geltrú.

L'objectiu és que l’alumne adquireixi els coneixements bàsics i metodològics de planificació urbanística, els usus dels equipaments de la ciutat i els estudis demogràfics amb les eines disponibles necessàries per dissenyar una Smart Maritime City.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

TOT SOBRE EL CAMPUS

INFORMACIÓ

Secretaria del CUM
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correo-e: cum@imet.cat

CRÈDITS I CERTIFICATS

En finalitzar cada activitat, el Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) expedirà un certificat d’aprofitament als alumnes en el qual es faran constar les hores de durada del curs, taller o seminari al qual han assistit, o un certificat d’assistència en aquells casos en que els alumnes no compleixin tots els requisits del curs. Les activitats són susceptibles de ser reconegudes amb crèdits de lliure elecció per totes aquelles universitats que formen part de la Xarxa Vives d’Universitats i pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat. Es recomana consultar la informació de cada curs en concret per conèixer si un curs és reconegut amb crèdits de lliure elecció i com a formació continuada del professorat.

La majoria de cursos inclouen una activitat online que es d’obligada realització per obtenir el diploma d’aprofitament. En cap cas s’atorgarà cap certificat fins que no finalitzi la part online del curs. L’activitat online serà proposada pel professor i es durà a terme a través de la intranet.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En determinats cursos es desenvoluparan una sèrie d'activitats complementàries.
Es recomana consultar la informació específica de cada curs per concretar el tema i els horaris d'aquestes activitats.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats que coincideixen en els dies dels cursos, així com l'accés gratuït (o visites guiades) als diversos museus de la ciutat (www.vilanova.cat, www.vilanova.cat/html/ciutat o www.vilanova.cat/html/ciutat/si_vens_de_visita.html)

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ

Preu

El preu de la matrícula inclou els costos dels materials didàctics utilitzats en les activitats.

Condicions especials

El Campus es reserva el dret a suspendre l'activitat fins a quatre dies abans del seu inici si no s'aconsegueix el número mínim de participants necessari per a la seva realització, amb la obligació de reintegrar l'import total de les quantitats abonades.

L'import de la matrícula tan sols es retornarà en el cas que s'anul·li la realització de l'activitat.

El Campus tampoc es farà càrrec de les despeses extres (derivades dels costos afegits de transferncies bancàries, de desplaçament o d'allotjament) dels participants en el cas que l'activitat no s'acabi portant a terme.

Edat

L'edat mínima per matricular-se als cursos del CUM és de 16 anys.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit en el moment de fer la inscripció des de la web o bé mitjançant transferència bancària. Un cop feta la inscripció la persona interessada rebrà un correu electrònic com a justificant de la seva matriculació en el curs escollit i el número de compte en el qual ha d’ingressar la quota d’inscripció requerida en el cas de que es faci a través de transferència bancària.

La matrícula, i per tant la inscripció definitiva al curs, no serà efectiva ni valida fins que no s’efectuï el pagament.

BUTLLETÍ

Per rebre informació periòdica del Campus Universitari de la Mediterrània pots subscriure't al nostre butlletí.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A