CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
N’hem de saber més!

17-09-18
Aquesta setmana comencem el curs del CUM adreçat a la capacitació d’agents socials per a la Prevenció i abordatge de violències masclistes en l’espai públic, en especial de les violències en els espais d’oci.

Si bé en els darrers anys hi ha hagut un gran augment de la conscienciació per part de la societat en general i dels professionals del sector hi ha una falta important d’eines per a la identificació de les violències -molt normalitzades per raó de la seva quotidianitat-, així com de tècniques útils per al seu abordatge i tractament.

Les pràctiques de revictimització o de violència institucional aprofundeixen o creen noves ferides en la persona que ha patit violència masclista, en un moment molt vulnerable. És per això que és súmmament important que els professionals incorporin els nous sabers i s’apropin també a les noves formes de victimització.

De fet, el Conveni d’Istanbul que es troba incorporat en el nostre ordenament jurídic des de fa ja alguns anys obliga a totes les administracions públiques a treballar per la igualtat de gènere, així com facilitar tota la informació i formació als professionals d’intervenció per a dotar-los de les millors eines possibles.

Els professionals que treballem en violències masclistes ho fem des de la profunda vocació d’aconseguir una societat lliure de violències i, també, de salvar vides. És per això, que és important que tinguem en ment que mentre ens capacitem professionalment per a poder desenvolupar les nostres funcions, alhora sensibilitzem tota la societat.

Carla Vall, Advocada especialitzada en Violència Masclista, directora del curs.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

TOT SOBRE EL CAMPUS

INFORMACIÓ

Secretaria del CUM
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correo-e: cum@imet.cat

CRÈDITS I CERTIFICATS

En finalitzar cada activitat, el Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) expedirà un certificat d’aprofitament als alumnes en el qual es faran constar les hores de durada del curs, taller o seminari al qual han assistit, o un certificat d’assistència en aquells casos en que els alumnes no compleixin tots els requisits del curs. Les activitats són susceptibles de ser reconegudes amb crèdits de lliure elecció per totes aquelles universitats que formen part de la Xarxa Vives d’Universitats i pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat. Es recomana consultar la informació de cada curs en concret per conèixer si un curs és reconegut amb crèdits de lliure elecció i com a formació continuada del professorat.

La majoria de cursos inclouen una activitat online que es d’obligada realització per obtenir el diploma d’aprofitament. En cap cas s’atorgarà cap certificat fins que no finalitzi la part online del curs. L’activitat online serà proposada pel professor i es durà a terme a través de la intranet.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En determinats cursos es desenvoluparan una sèrie d'activitats complementàries.
Es recomana consultar la informació específica de cada curs per concretar el tema i els horaris d'aquestes activitats.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats que coincideixen en els dies dels cursos, així com l'accés gratuït (o visites guiades) als diversos museus de la ciutat (www.vilanova.cat, www.vilanova.cat/html/ciutat o www.vilanova.cat/html/ciutat/si_vens_de_visita.html)

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ

Preu

El preu de la matrícula inclou els costos dels materials didàctics utilitzats en les activitats.

Condicions especials

El Campus es reserva el dret a suspendre l'activitat fins a quatre dies abans del seu inici si no s'aconsegueix el número mínim de participants necessari per a la seva realització, amb la obligació de reintegrar l'import total de les quantitats abonades.

L'import de la matrícula tan sols es retornarà en el cas que s'anul·li la realització de l'activitat.

El Campus tampoc es farà càrrec de les despeses extres (derivades dels costos afegits de transferncies bancàries, de desplaçament o d'allotjament) dels participants en el cas que l'activitat no s'acabi portant a terme.

Edat

L'edat mínima per matricular-se als cursos del CUM és de 16 anys.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit en el moment de fer la inscripció des de la web o bé mitjançant transferència bancària. Un cop feta la inscripció la persona interessada rebrà un correu electrònic com a justificant de la seva matriculació en el curs escollit i el número de compte en el qual ha d’ingressar la quota d’inscripció requerida en el cas de que es faci a través de transferència bancària.

La matrícula, i per tant la inscripció definitiva al curs, no serà efectiva ni valida fins que no s’efectuï el pagament.

BUTLLETÍ

Per rebre informació periòdica del Campus Universitari de la Mediterrània pots subscriure't al nostre butlletí.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A