CAMPUS UNIVERSITARI DE LA MEDITERRÀNIA | VILANOVA I LA GELTRÚ

NOTÍCIES
 
QUÈ ÉS EL CUM TOT SOBRE EL CAMPUS PREUS COM ARRIBAR ALLOTJAMENT
L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte

27-06-18
L'enfocament restauratiu planteja la superació del binomi castigar-no fer res per a la gestió del conflicte. La superació del càstig implica desterrar models de dependència (dependència a un tercer, per exemple: un mestre, un educador, un àrbitre o un jutge) per cercar models autònoms on cadascú pugui donar resposta als propis conflictes i on s'inclou també a la comunitat en les seves dues vessants, com a part afectada i com a part responsable.

Des d'aquest punt de vista, l'enfocament té una vessant reactiva que concreta uns processos o pràctiques que volen promoure aquesta responsabilització autònoma, com els cercles restauratius o la mediació. Processos conduïts per mediadors/es i/o facilitadors/es però on la decisió sobre com donar resposta a les necessitats de cadascú recau en les persones implicades.

L'enfocament també inclou elements proactius per tal de generar entorns amables i participatius on tots i totes puguem desenvolupar al màxim les nostres potencialitats i créixer a nivell relacional i personal, de fet l'enfocament restauratiu promou la cultura de pau i ens repta a abandonar violències i microviolències instaurades com a manera de fer a nivell cultural.

És per això que podem dir que l'enfocament restauratiu no cerca només donar respostes als conflictes sinó que, alhora, promou l'adquisició de les competències necessàries per a la gestió positiva de les relacions utilitzant habilitats clau com l'escolta atenta, activa i empàtica, la comunicació no violenta, i la incorporació d'uns valors de base, especialment el respecte i la participació activa.

En un moment de revolució tecnològica i d'innovació en molts àmbits, i molt especialment en l'àmbit educatiu, es fa imprescindible promoure i recordar la necessària humanització de les institucions i de les relacions que es donen en el seu si. En l'àmbit educatiu, a més a més, totes aquelles competències que ens ajuden a millorar les relacions personals i la gestió positiva dels conflictes són fonamentals per al bon desenvolupament de relació pedagògica i la promoció de l'aprenentatge mutu.

Totes aquestes eines poden ser de gran utilitat a l'hora de donar sentit al Projecte de Convivència que tots els centres han d'elaborar d'acord amb la Resolució ENS/585/2017, de 17 de març, per la qual s'estableix l'elaboració i la implementació del Projecte de Convivència en els centres educatius dins del marc del Projecte Educatiu de Centre.

En aquest context, des del Campus Universitari de la Mediterrània us convidem al curs “L'enfocament restauratiu per a la gestió de les relacions i el conflicte”, el qual se celebrarà a l’UPC de Vilanova i la Geltrú del 9 al 13 de juliol de 2018, de 9.30 a 13.30 hores.

Es tracta d’un curs gratuït (places limitades) que té com a objectiu donar estratègies per a la superació del paradigma punitiu i el pas cap al paradigma restauratiu i la cultura de pau tan necessària en la societat actual.
[ veure + notícies ]
 

Secretaria del CUM
IMET
(Institut Municipal d'Educació i Treball)
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correu-e: cum@imet.cat

Direcció:
Neapolis
 
Organitza:
Ajuntament de Vilanova i la Geltrú
UPC
IEMed
Secretaria:

IMET
 

TOT SOBRE EL CAMPUS

INFORMACIÓ

Secretaria del CUM
C/ de la Unió , 81-87
08800 Vilanova i la Geltrú
Tel.: +34 93 814 04 40
Fax: +34 93 893 15 99
correo-e: cum@imet.cat

CRÈDITS I CERTIFICATS

En finalitzar cada activitat, el Campus Universitari de la Mediterrània (CUM) expedirà un certificat d’aprofitament als alumnes en el qual es faran constar les hores de durada del curs, taller o seminari al qual han assistit, o un certificat d’assistència en aquells casos en que els alumnes no compleixin tots els requisits del curs. Les activitats són susceptibles de ser reconegudes amb crèdits de lliure elecció per totes aquelles universitats que formen part de la Xarxa Vives d’Universitats i pel Departament d'Ensenyament dins del Pla de Formació del Professorat. Es recomana consultar la informació de cada curs en concret per conèixer si un curs és reconegut amb crèdits de lliure elecció i com a formació continuada del professorat.

La majoria de cursos inclouen una activitat online que es d’obligada realització per obtenir el diploma d’aprofitament. En cap cas s’atorgarà cap certificat fins que no finalitzi la part online del curs. L’activitat online serà proposada pel professor i es durà a terme a través de la intranet.

ACTIVITATS COMPLEMENTÀRIES

En determinats cursos es desenvoluparan una sèrie d'activitats complementàries.
Es recomana consultar la informació específica de cada curs per concretar el tema i els horaris d'aquestes activitats.
L'Ajuntament de Vilanova i la Geltrú ofereix la possibilitat de participar en diferents activitats que coincideixen en els dies dels cursos, així com l'accés gratuït (o visites guiades) als diversos museus de la ciutat (www.vilanova.cat, www.vilanova.cat/html/ciutat o www.vilanova.cat/html/ciutat/si_vens_de_visita.html)

CONDICIONS DE MATRICULACIÓ

Preu

El preu de la matrícula inclou els costos dels materials didàctics utilitzats en les activitats.

Condicions especials

El Campus es reserva el dret a suspendre l'activitat fins a quatre dies abans del seu inici si no s'aconsegueix el número mínim de participants necessari per a la seva realització, amb la obligació de reintegrar l'import total de les quantitats abonades.

L'import de la matrícula tan sols es retornarà en el cas que s'anul·li la realització de l'activitat.

El Campus tampoc es farà càrrec de les despeses extres (derivades dels costos afegits de transferncies bancàries, de desplaçament o d'allotjament) dels participants en el cas que l'activitat no s'acabi portant a terme.

Edat

L'edat mínima per matricular-se als cursos del CUM és de 16 anys.

FORMA DE PAGAMENT

El pagament es pot efectuar amb targeta de crèdit en el moment de fer la inscripció des de la web o bé mitjançant transferència bancària. Un cop feta la inscripció la persona interessada rebrà un correu electrònic com a justificant de la seva matriculació en el curs escollit i el número de compte en el qual ha d’ingressar la quota d’inscripció requerida en el cas de que es faci a través de transferència bancària.

La matrícula, i per tant la inscripció definitiva al curs, no serà efectiva ni valida fins que no s’efectuï el pagament.

BUTLLETÍ

Per rebre informació periòdica del Campus Universitari de la Mediterrània pots subscriure't al nostre butlletí.

 
Disseny i programació web: A·D·Q·A